I naturreservatet Silverfallet– Karlsfors hittar du spår efter stenbrott och lämningar som var del av Karlsfors Alunbruk och Kalkbruk.

Under lite mer än 100 år var det en stor stenindustri här, med hundratals anställda vid bruket och både postkontor, bank och affär nere vid bruksgården Karlsfors.

Förutsättningarna för ett stenbruk var bra här. Rinnande vatten från berget drev kvarnarna och längs branterna på Billingen var det lätt att hugga ut både alunskiffer och kalk. Alun bröts och användes som ett kemiskt salt, bl.a. vid papperstillverkning. Kalkproduktionen var mer småskalig än alunutvinningen, och det var mest bönder från de närliggande gårdarna som bröt kalk under vinterhalvåret. Alunbruket lades ner 1956 och kalkbrytningen höll på i liten skala fram till 1920-talet.

Silverfallet ligger på privat mark, så tänk på att visa hänsyn. Parkera på angiven plats och plocka upp ditt skräp. På sommaren finns betande djur på området, så hundar ska hållas kopplade.

Silverfallet-Karlsfors är ett naturrservat.

Hitta Hit