Geologi | Platåbergens Geopark
Category

Geologi

Sommarens geologiutställningar i platåbergslandskapet

By | Geologi, Nyheter, Uppleva

 

Du har väl inte missat att vi har flera geologiutställningar runt om i platåbergslandskapet i sommar? Perfekt de dagar vädret inte tillåter bad och strandhäng.

Vänermuseet i Lidköping:

14 juni till 25 augusti 2020 visas två utställningar på temat geologi.

Öga för Geologi är en interaktiv utställning från Teknikens hus i Luleå. Utforska och lär dig mer om våra viktigaste mineraler.

Västergötlands unika platåberg skildras i utställningen Våra Platåberg – Lek och lär bland lager av historia. Här kan du på ett lustfyllt sätt upptäcka hur vårt närområde bildats. Utställningen är producerad av Vänermuseet
i samverkan med Platåbergens Geopark.

Varje torsdag fram till 6/8 mellan kl 13-16 är det dessutom Stenkul i skaparverkstaden på museet. En lekfull experimentstund bland stenar och mineral. För hela familjen! Ingen anmälan krävs. Begränsat antal platser.

För öppetider, se här.

Naturum Hornborgasjön:

Här visas vår tillfälliga geologiutställning säsongen ut. Uppe i tornet finns det dessutom en permanent utställning, där har du också utsikt över flertalet av våra platåberg!

Läs mer om öppetider här.

Lugnås Qvarnstensgruva:

Här har vi också en tillfällig geologiutställning säsongen ut. Passa på och följ med på några av de dagliga guidningarna nere i gruvan . Europas enda kvarnstensgruva som är öppen för publik!

Läs mer om öppetider och priser här.

Övrigt:

Dessutom finns det en permanent geologiutställning på Kungajaktsmuseet Älgens Berg på Hunneberg. Läs mer om öppetider här.

Även Falbygdens museum berättar om geologi och megalitgravarna på Falbygden. Öppetider hittar ni här.

 

 

Studiebesök i två europeiska Unesco Global Geoparker

By | Geologi, Nyheter, Unesco Global Geoparks

Under september månad besökte jag under tre veckor tre Unesco Globala Geoparker i södra Europa: Adamello Brenta Unesco Globala Geopark under Unesco-konferensen i Italien, Basque Coast Unesco Globala Geopark i norra Spanien, och Auroca Unesco Globala Geopark i Portugal. Jag tänkte berätta lite om mina intryck från besöken i de två senare!

Utmärkande för bägge geoparkerna är att de är små – eller snarare, det blir tydligt att vi i Platåbergens Geopark är en ovanligt stor geopark. Basque Coast Geoark är 90 km2, Arouca Geopark 330 km2. Platåbergens Geopark är närmare 5000 km2!*

– Basque Coast Unesco Global Geopark är en av de minsta geoparkerna i det globala nätverket, berättar Asier Hilario Orus, geolog i geoparken. Vi blev godkända som en global geopark 2010, och då hade jag jobbat med projektet i fem år.

Basque Coast sträcker sig över tre kommuner. Huvudattraktion är den spektakulära geologin längs kustremsan, ett fenomen som kallas flysch (enligt wikipedia: ”en sedimentär lagerföljd av omväxlande fossilfattiga, finkorniga bergarter varvade med sandsten och konglomerat. Flyschlagren är ofta mycket tjocka och har bildats på stora djup i hav genom omväxlande slamströmmar och större massrörelser i samband med pågående bergskedjebildning”). I Basque Coast ser man flysch längs en sträcka på 14 kilometer. Här hittar vi bla. den berömda krita-tertiär-gränsen, som är känd för att den representerar den katastrofala händelse då en meteorit slog ner på jorden och hälften av alla arter dog ut.

– Flyschlagren är som en bok som berättar om fyra geologiska tidsåldrar, säger Asier Hilario Orus. Det som är så speciellt här är att vi har precis varje sida i boken kvar – 60 miljoner år av jordens historia bevarad i sin ursprungliga lagerföljd. Den här speciella geologin är av internationell betydelse, det är vår geologiska resurs som vi i geoparken jobbar för att förpacka och marknadsföra som en produkt, och därmed bidra till hållbar utveckling.

I Basque Coast arrangerar geoparken guidade båtturer längs kusten för att uppleva geologin: man har ca 500 guidade turer per år, med 14 000 besökande! Det är geoparken som ansvarar för program och bokningssystemet, men det är lokala företag som utför själva guidningen. På så sätt bidrar geoparken till den lokala ekonomin, och flera nya arbetstillfällen.

Arouca Unesco Globala Geopark ligger i norra Portugal. Geoparken omfattar bara en kommun, Arouca, har 23 000 invånare och blev godkänd som en global geopark 2009.

– Det mest positiva för Arouca som område har varit fördelarna med det starka internationella varumärket som geopaker är, berättar Daniella Rocha, geolog i geoparken. I tillägg har vi etablerat ett väldigt starkt lokalt nätverk inom geoparken som ger en stabilitet, samtidigt som vi satsar mycket på utbildning och geoturism.

En av de geologiska huvudattraktionerna i Arouca är fossilfynden efter gigantiska triolobiter. Trilobiter är en numera utdöd djurgrupp som fanns i tidsåldrarna kambrium till perm. Det är vanligt att hitta fossil efter trilobiter och vi gör det också i platåbergen i Västergötland, men här är de mycket små. I Arouca Geopark har man hittat spår efter trilobiter som var upp till en meter stora!

– En av anledningarna till att vi lyckats bra i Arouca är att de lokala politikerna var starkt engagerade i geoparken redan från början, säger Daniella Rocha. Utan det stödet hade vi aldrig kunnat skicka in vår ansökan och bli godkända som en global geopark.

En av de saker Daniella Rocha jobbat mycket med är inventeringar av det geologiska arvet, och därefter arbetet med en plan för hur de viktigaste platserna ska bevaras. Förutom områden med trilobitfossil, är en sådan plats som man jobbat mycket med ett område med den väldigt speciella bergarten ”Castanheira Granite”. Det är en ljust grå granit som innehåller en annan typ av sten, nämligen svarta, runda stenar av biotit. Dessa kan vara 1-12 cm i diameter, och ibland lossnar de från den ljusa graniten och blir liggande som lösa, små svarta stenar. Enligt den lokala legenden var det graniten som ”födde” fram de svarta små stenarna av biotit – och därför kallas stenen lokalt för Pedras Parideiras, ungefär stenarna som föder, eller ”birthing stones” på engelska. Det har funnits många legender om hur dessa stenar hade en magisk kraft inte minst när det kom till fertilitet – och många människor åkte hit för att ta med sig stenar hem. För lokalbefolkningen som var fattig blev försäljning av sten en extra intäkt, och det fanns en risk att den speciella bergarten skulle försvinna helt. Arouca Geopark har hjälpt till med att avgränsa området, bygga spänger och leder att gå på, samt sätta upp informationsskyltar. I tillägg har man byggt ett litet museum där det nu är två personer från den lokala byn anställda – en mer hållbar och långsiktig inkomstkälla än försäljning av sten!

*I det globala geoparksnätverket sätter man inga begränsningar för hur stor eller liten en geopark kan vara. I stadgarna till Unesco Globala Geoparker står det helt enkelt att en geopark ”should be of adequate size to fulfil its functions”. För oss i Platåbergens Geopark betyder det stora området att vi behöver extra resurser (finansiering och personal) för att klara Unescos krav, jämfört med en geopark av mindre storlek.

Alla foton: Anna Bergengren

Kurs i Geoheritage Management i Braga, Portugal

By | Geologi, Nyheter, Unesco Global Geoparks

För två veckor sedan deltog jag som enda svensk i en veckas kurs i det som på engelska kallas Geoheritage Management – på svenska bevarande av det geologiska arvet. Däri ligger både de natur- och kulturvärden som finns kopplat till geologi, och som är grunden för att man kan ansöka om status som en Unesco Global Geopark.

Kursen var i Braga, norra Portugal, och arrangerades av Minho Universitet och EGU (European Geoscience Union). Vi var 50 deltagare från 20 olika länder (!), bla. Uganda, Chile, USA, Iran, Brasilien, Kroatien, Polen, mm. Jag uppskattar att cirka två tredjedelar av oss jobbade med geoparker i en eller annan form, resterande var i stort sett anknutna till universitet eller forskningsmiljöer. Kul var att av 110 sökande var jag en av tretton deltagare som fick stipendium från EGU för att delta!

Geologiskt arv – vad är egentligen det, och varför är det något man måste bevara?

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har på svenska beskrivit geologiskt arv som en del av vårt naturarv och handlar precis som allt vårt arv om värdefulla och representativa företeelser, och som utöver vetenskapliga värden även kan representera kulturella, historiska, ekonomiska och estetiska värden (…). Begreppet kan på så sätt också jämföras med begreppet kulturarv. Geologiskt arv behandlar vårt gemensamma, värdefulla arv – de särskilda platser som behöver bevaras till skillnad från geologisk mångfald som beskriver ett mer generellt sammanhang. Ett geologiskt världsarv har särskilt stort, universellt värde.”

Geologi berättar om planeten jordens historia. I vår natur finns det unika geologiska platser som är vetenskapligt och pedagogiskt viktiga för att förstå livets utveckling och planetens historia. Dessa platser måste bevaras. Men geologi är också grund för biologisk mångfald och mänsklig historia, och de geologiska förutsättningarna behövs för att bevara dessa värden.

Geologisk mångfald och geologiskt arv har flera viktiga funktioner:

  1. Det förmedlar kunskap om vår planets utvecklingshistoria, jordens processer och också vår framtid
  2. Som grund för variation i naturtyper och en hög biologisk mångfald. Områden med hög geologisk mångfald ger en hög biologisk mångfald, då geologiska förutsättningar ger den grund livsmiljöer beror av och samverkar med. Platåbergen med sina olika bergarter är klassiska exempel på det, med t.ex. alvarsmarkerna på Österplana Hed eller rasbranterna runt Halle- och Hunneberg. Men även istidsavsättningarna inom området ger en stor variation i naturtyper och biologi, t.ex. i kamelandskapet i Valle Härad.
  3. Som grund för friluftsliv, rekreation och turism. Många av våra viktigaste besöksmål inom friluftsliv och turism är geologiska platser, med stark koppling till kulturella och historiska värden. Inom geoparken kan vi t.ex. nämna Lugnås Qvarnstensgruva, Råda Ås, Kinnekulle, Mösseberg och Ålleberg som några få exempel bland många.

En geopark kan inventera, värdera och tillhandahålla information om geologiska naturvärden som bör beaktas i naturvården och i den fysiska planeringen. Inventeringarna ska kunna användas inom utveckling av friluftsliv och turism i området samt vara underlag för naturvårdsåtgärder, t.ex. kommunala naturvårdsprogram. En geopark bidrar till att stärka kunskapen om naturvärden i platåbergslandskapet, något som är grunden för en långsiktig, hållbar förvaltning. Ofta saknas geologisk kompetens inom kommunernas (eller annan ansvarig) förvaltning, och därför är geoparken en viktig samarbetspartner för att tillgängliggöra geologisk information som kan gynna det långsiktiga naturvårdsarbetet och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls.

Under kursen i Portugal fick vi ta del av flera praktiska exempel världen över, där man gjort olika insatser för att bevara och visa fram geologiska platser. Mycket inspirerande, och givande att träffa människor som jobbar med samma sak!

Kursen pågick under fem dagar, med en dags fältbesök i Arouca Unesco Globala Geopark. Mer om det kommer i ett eget blogginlägg!

ps. vi har fått pengar från Naturvårdsverkets LONA-satsning (Lokala naturvårdsåtgärder) för att jobba med att ta fram en bevarandeplan för geologiskt arv i Platåbergslandskapet. Rapport från det projektet kommer nästa år, 2019!

Hallå där Torbjörn Persson, geolog från Falköping som har haft flera naturguidningar för Platåbergens Geopark under sommaren

By | Geologi, Nyheter

Sommaren 2018 har varit vår första säsong i Platåbergens Geopark där vi haft naturguidningar. Responsen har varit helt fantastisk, med otroligt engagerade besökare. Nästa år ska vi överväga att ha anmälan och begränsat antal deltagare, då vi på några guidningar haft så mycket människor att det varit svårt att nå ut till alla!

Geolog Torbjörn Persson från Falköping som har haft flera naturguidningar för Platåbergens Geopark under sommaren, och vi pratade med honom för att höra hur han tycker att sommaren varit.

 

Hej Torbjörn! Med guidningen vid Silverfallet i lördags avslutade vi våra utomhusguidningar för i år – hur tycker du att responsen har varit från besökare?

Det är helt uppenbart att det finns ett stort intresse för vårt landskaps geologiska historia när det trots 30 gradig värme eller regn ändå kommer 50-talet personer på våra guidningar!

Jag gläds också över att många vill bidra med kunskap om just sina hemtrakter. Särskilt roligt är det när barn är med och kan bidra med spännande frågor.

Jag har märkt ett allt större intresse och det är faktiskt så att vi står inför ett kärt besvär. Funderingarna inför en guidning är vanligen att det finns risk för att gruppen blir för stor än att man står inför tomma läktare. Nej för det senare finns ingen risk!

Hur konstigt det än kan låta så märker jag också ett större intresse i de fall man tar lite lagom betalt – att man visar att en bra guidning betingar ett värde!

Vi får ofta respons från deltagare på guidningarna att du är väldigt duktig på att berätta om geologi på ett lättförståeligt, enkelt och engagerande sätt. Hur gör du för att göra geologi spännande?

Det gläder mig mycket att höra att jag lyckats engagera och inspirerar mig till mera! Och vad är då anledningen till att budskapet når fram? Oj, det kan man fundera mycket kring.

Det är många ingredienser man måste tänka på för att lyckas med en guidning. Några saker som är viktiga är att tänka på är vad publiken tycker är intresserad av och inte att man grottar ner sig i detaljer eller bli långrandig. Man ska också undvika en massa abstrakta siffror eller svåra termer och istället använda sig av målande liknelser som tex att gnejs liknar bacon och att granit mer liknar köttfärs! Svårare än så behöver geologi inte vara även om det gäller att kunna anpassa till både förskola och forskningsfront.

Lite rekvisita kan också hjälpa till men viktigast av allt är att vara väl förberedd och att jag faktiskt själv brinner för och fascineras av det jag pratar om. Det brukar smitta av sig… Men den viktigaste ingrediensen behåller jag till lite senare…

Ja, så är en cliffhanger eller en konstpaus för egna funderingar är också en viktig krydda. Det engagerar!

Du har jobbat länge med förmedling av geologi i platåbergslandskapet. Som geolog och boende i området, vad hoppas du att en status som Sveriges första Unesco Globala Geopark kan betyda?

Stolthet! Med Unescos kvalitetsstämpel bygger vi stolthet över detta unika platåbergslandskap. Med det följer också nyfikenhet. Nyfikenhet över att få del av våra berättelser och förstå samband.

Med denna dörröppnare tror jag också att vi ökar samhörigheten över kommungränserna och skapar förutsättningar för nya samarbeten och så kallad crosselling – att vi rekommenderar varandra och på så sätt når gemensam framgång. Redan nu ser vi entreprenörer som ser en potential i friluftsliv och äventyr på hemmaplan. Nu finns förutsättningar att också krydda med attraktiv kunskap. För med en Unesco Global Geopark tror jag definitivt att kunskapsturismen kommer att växa och att många faktiskt gärna betalar en slant för att få uppleva och känna innebörden av “ett aha!”.

Till sist – vilket är ditt favoritberg?

Mitt favoritberg?! Kan inte svara på det! Bergen har vart och ett en egen smarrig meny att bjuda på.

Det är som ett smörgåsbord av diabasstup, slättberg, meteoriter, fossiler, medeltidskyrkor och kloster, kalkbruk, deltan, megaliter, orkideer, en gyllene spik, fågelparadis, källflöden, gruvor, issjöar, före detta havsstränder, kamelandskap, flygsand, öde mossmarker, en levande landsbygd, hållbara näringar, kalktuff och inte minst gigantiska naturkatastrofer. Dvs ett smörgåsbord bestående av geologi, kultur, historia, natur, näringsliv och friluftsliv och jag älskar detta smörgåsbord!

Eller som mina 15 barn och jag gillar dem allihop – vart och ett på sitt sätt! Billingen, Halleberg, Hunneberg, Kinnekulle, Lugnåsberget, Ålleberg, Gerumsberget, Varvsberget, Mösseberg, Plantaberget, Borgundaberget, Gisseberget, Brunnhemsberget, Tovaberget och minstingen Myggberget! Det är mina favoritberg!

 

Ps. missa inte  föreläsning med Torbjörn 28/10: Tidsresan – Haven vid Billingen. Föredraget hålls i Doppingens hörsal och är ett samarbete med Naturum Hornborgasjön.

https://www.facebook.com/events/717291875316705/?active_tab=about