All Posts By

Platåbergens Geopark

Västgötars vrede skall drabba dem som skadar deras berg

By Geologi, Historia, Nyheter, Vårt område

Som en del av det svenska kärnbränsleprogrammet utvann man mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffern vid Ranstad, mellan Skövde och Falköping. Gruvan kallades Ranstadsverket och man hade här en uranhalt på tre gram uran/ton alunskiffer.

Det var dock alldeles för låga halter för att gruvan skulle vara fortsatt lönsam i slutet av 60-talet och verksamheten avslutades därför. Under de fyra år gruvan var i drift fick man ut ungefär 250 ton uran från 1 500 000 ton berg. Under 1970-talet gjordes några försök att återuppta driften, men efter protester från lokalbefolkningen blev det aldrig realitet. Geolog Torbjörn Persson från Falköping skriver om uranbrytning och motståndet mot det.

 

Ranstadverken innan silon revs. Foto: Harald Karlsson

Platåbergen har inte bara erbjudit kvarnstenar och kalksten till försäljning. Under efterkrigstiden växte det fram ett nytt och mer omfattande industriintresse för platåbergen – ett för världen föga hållbart. Atombomben som slutpunkt för andra världskriget inspirerade rikspolitiken till långtgående planer för utvecklandet av en svensk atombombsarsenal. Intresserade blickar riktades återigen mot de västgötska platåbergen och den uranrika alunskiffern.

Under kalkstenen i alunskiffers övre del vilar en av Europas största men tämligen utspädda förekomster av uran. Ett inhemskt uran utgjorde en förutsättning för de framväxande säkerhetspolitiska intressena för en svensk atombomb som naturligt nog var stark under kalla krigets dagar. Ett riksintresse initierat av rikspolitik och försvar. Atombomsplanerna kom ganska snart på skam. Intresset för uranet växer sig trots detta starkare i och med framväxten av civil kärnkraftstekniks behov av uran. Stark rikspolitisk vilja och välmotiverade ekonomiska intressen medförde starten av prospektering 1955. Snart påbörjas provbrytning av uran vid Ranstad vid Billingens fot.

De geologiska förundersökningarna och ett stort antal provborrningar bidrog till än mer detaljkunskap om platåbergens uppbyggnad och egenskaper. Data som samlades in och sammanställdes av Sveriges Geologiska undersökning, SGU.

Brytningen vid Ranstadverket företogs i gruvgångar under Billingen men även genom dagbrott i verkets närhet. Dimensionen av verksamheten antog större format än de kalkbrott som sedan tidigare öppnats upp i landskapet och den dittills förekommande brytning som det funnits lokal acceptans för. Den nya verksamheten innebar också på stora mängder giftiga slaggvolymer som måste tas om hand för att inte läcka ut i den för naturvården viktiga Hornborgasjön. En Hornborgasjö som var föremål för en kostsam och unik restaurering.

Provbrytningen och inte minst potentiellt mycket omfattande planer på dagbrott fick organisationer som till exempel LRF, Naturvårdsfolk, hembygdsföreningar och samtliga inblandade kommuner att börja ifrågasätta uranbrytningen. En unikt folklig förankring såg platåbergslandskapets tillgångar i form av natur och kultur och jordbruksnäring nu akut hotat av staten och internationella gruvbolags intressen.

Tillsammans argumenterade man för ett stopp för uranbrytningen. Den lokala kunskapen och engagemanget för bergen som hållbart förvaltats av generationer växte på ett påtagligt sätt. Det lokala engagemanget och enigheten var av avgörande betydelse. Men inte tillräcklig. Till sin hjälp hade man också den svenske nobelpristagaren och kärnfysikern Hannes Alfvén. Hans syn på kopplingen mellan militär användning och civil kärnkraft gjorde honom till en hängiven och i ämnet mycket kunnig allierad till det lokala motståndet.

Som kulmen på protesterna arrangerade de lokala föreningarna en vecka 1976 fylld av föredrag, naturvandringar och protester kallat ”Västgötabergens dag”. Proteströrelsen hade i sak givetvis stöd i det kärnkraftsmotstånd som började växa fram på riksnivå. Ranstadsmotståndet utgjorde emellertid en självständig lokal rörelse sprungen ur lokalt engagemang och kunskap.

Västgötabergens dag avslutades i ett välbesökt protestmöte vid Häggum, Ranstad med bla lokala kommunpolitiker och Hannes Alfvén som talare. Där restes också en minnessten med texten:

”FÖRÖDELSE HOTADE BILLINGEN, BORGUNDABERGET, GERUMSBERGET, TOVABERGET,  GISSEBERGET, MYGGBERGET, MÖSSEBERG, PLANTABERGET, VARVSBERGET OCH ÅLLEBERG. VÄSTGÖTAR VILLIGA ATT VÄRNA SIN BYGD SAMLADES 1 MAJ 1976 I HÄGGUM. STENEN SKALL MINNA OM ATT VÄSTGÖTARS VREDE DRABBAR DEM SOM SKADAR DERAS BERG.”

Stenen i Häggum. Foto: Sofia Hultman

Västgötars vrede skall drabba dem som skadar deras berg! Det fick verbalt sammanfatta viljan att bevara natur- och kulturlandskapet samt en uråldrig men samtidigt levande jordbruksbygd.

På grund av ett sjunkande världsmarknadspris fick det även allt fler ekonomer att med kritiska ögon granska projektet som så småningom lades ner.

Den 31 oktober 1991 sprängdes Ranstadverkets hjärta och silo. Det satte punkt för ett cirka 30 år långt industriprojekt och samtidigt drömmen om både atomvapen och inhemsk uranförsörjning av de svenska kärnkraftverken. Planer som om de satts i verket i full skala hade tagit cirka en kvadratkilometer av natur- och kulturlandskapet per år i anspråk. Lokalpolitiker var enade om att det inte var så man tänkt förvalta landskapet. Tankar på ännu icke uppfunna termer som tex ”ekosystemtjänster” började ta form. Platåbergen skulle brukas utan att förbrukas. En ny industrigren utöver annan hållbar industriell verksamhet och jordbruk gav nya merinkomster – ögonen föll på en begynnande turistindustri. En företeelse som är svår att outsourca och som erbjuder allt fler lokala arbetstillfällen.

 

Text: Torbjörn Persson, geolog bosatt i Falköping

 

Platåbergens Geopark har beviljats medel från Tillväxtverket

By Nyheter

Platåbergens Geopark har beviljats medel från Tillväxtverket på totalt 579 000 kr för att under två år arbeta med ökad attraktivitet och en hållbar besöksnäring i platåbergslandskapet. Finansieringen är en del av en satsning för att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin, och de beviljade pengarna är EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet.

 

– I vårt område har det inte bara blivit tomt och tyst på samma sätt som i de stora städerna. Vi har bitvis haft en stor mängd besökande, men det är delvis andra målgrupper än de som kommit tidigare, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark. Besöksnäringen behöver göra en omställning som gör branschen mer robust och hållbar. Det är inte minst en omställning från större evenemang/ grupper till enskilda besökare. Vi kan inte längre räkna kvantitet, utan behöver räkna kvalité.

Bakgrunden är att små och medelstora företag i besöksnäringen ska få grundläggande kunskap om platåbergslandskapet. För att kunna differentiera sig och konkurrera mot andra platser, krävs en förståelse för vad som gör platsen unik. Den förståelsen och kunskapen är viktig att företagen har med sig i hela kedjan paketering, marknadsföring, och försäljning.

– Det blir allt viktigare för företag att profilera och marknadsföra sig för att kunna särskilja sig, och vi ska helt enkelt ge dem den grundläggande kunskap som behövs för att göra det, säger Anna Bergengren. Platåbergslandskapet är unikt i världen – kunskap om den resurs som landskapet är, med en fantastisk mångfald av besöksmål, kan vara just det lilla extra som gör att en verksamhet sticker ut och kan profilera sig i mängden.

De aktiviteter som ska byggas upp inom ramen för projektet är bla.:

  • Fortbildningstillfällen och stöd direkt på plats hos företagen
  • Digital tillgång till utbildningar, seminarier, samt övrigt material för att höja kunskapen om platåbergslandskapet
  • Tips och stöd för naturturismföretag som vill utveckla exklusiva upplevelsebaserade produkter, framförallt kunskap om landskapet och besöksmål/ platser att använda sig av i verksamheten

Vi kommer bygga upp den digitala förmedlingssidan under december-februari, men redan nu erbjuder vi möjligheten att komma ut och besöka företag och verksamheter. Vill du som företagare i besöksnäringen i platåbergslandskapet komma i kontakt med oss? Kontakta besöksnäringsstrateg och projektledare Sofia Hultman: sofia.hultman@grastorp.se, 073-2470306

 

Läs mer hos Tillväxtverket HÄR

 

 

Utvärdering av ansökan till Unesco dröjer pga Covid-19

By Nyheter

Vi har nu fått officiellt besked från Unesco att de utvärderingar av ansökande geoparker (”evaluation missions”) som normalt sker året efter att en ansökan skickats in, inte kommer kunna genomföras 2020 p.g.a rådande läge med Covid-19.

Man satsar på utvärderingar 2021 istället.

Även om det är tråkigt att det dröjer innan vi får vår ansökan om att bli Sveriges första Unesco globala geopark utvärderad, så är det bara att acceptera världsläget just nu. Det här påverkar heller inte vår verksamhet, utan vi fortsätter i full fart som vanligt med guidningar, skyltar, samarbeten, aktiviteter för barn och unga, mm. Platåbergen med alla unika miljöer finns här att uppleva oavsett – just nu i fantastiska färger!

Vinnarna i vår fototävling utsedda!

By Nyheter

Vinnarna i vår fototävling är nu utsedda!

Juryn bestående av  representant från Skaraborgs Naturskyddsförening, Platåbergens Geopark, Geolog Torbjörn Persson, Elinor Karlsson från Falbygdens museum samt Fotograf Torleif Halvorsen har enats om följande:

Bästa bild:
1:a pris: Jan Malmgren
2:a pris: Johan Larsson
3:e pris: Pamela Birgersson

Temafoton:
Ett stycke jordhistoria: Lennart Jansson
Jorden ger liv: Lena Arvidsson
Stenen som levebröd: Anneli Johansson
Bergen lever: Ronja Levin

Vi på Platåbergens Geopark och Naturskyddsföreningen Skaraborg tackar alla er som bidragit med så många fina foton – fortsätt att uppleva vårt fantastiska platåbergslandskap!

Vinnare 1:a pris, fotograf Jan Malmgren

 

Vinnare 2:a pris, fotograf Johan Larsson

 

Vinnare 3:e pris, fotograf Pamela Birgersson

 

Vinnare Stenen som levebröd, fotograf Anneli Johansson

Vinnare Jorden ger liv, fotograf Lena Arvidsson

Vinnare Ett stycke jordhistoria, fotograf Lennart Jansson

   

Vinnare Bergen lever!, fotograf Ronja Levin

Fikavandring i sprakande färger vid Silverfallet och Högsböla

By Aktivitetskalender

Följ med på en vandring genom höstens färgexplosion i Melldalaskogen och som avslutas med fika i den makalöst fina ”Stenskolan” intill Bergs kyrka.
Cecilia från Cecilias trädgårdscafé ordnar hembakad äppelkaka med vaniljsås till oss.

Detta är en ”Tillsammansvandring” dvs den blir vad vi gör den till, det är mycket trevligare att vandra tillsammans än ensam.
Vandringen är drygt 7 km i lätt till medel terräng.

Pris: 195kr
Tid: 14:00-17:30 ca.
Läs mer och anmäl dig på:  https://alskabillingen.se/produkt/fikavandring-11-oktober/
Länken tar dig till Älska Billingens hemsida där du köper en plats i vandringen, du ser samtidigt hur många platser som finns kvar.
Sista anmälningsdag är torsdag 2020-10-08 kl. 18:00.
Reservation för ändringar eller inställt evenemang pga oväder, det kommer isåfall att meddelas på Facebooksidan och via mail till er som är anmälda!
Vi följer självklart råden från Folkhälsomyndigheten om vilka regler som gäller.
MEN tillhör du någon av riskgrupperna, dvs 70+ eller har någon annan underliggande sjukdom som Folkhälsomyndigheten anser vara i riskgruppen så ska du inte följa med på denna vandring.

Detta är ett samarrangemang mellan Älska Billingen och Platåbergens Geopark

Guidning– Unika platåberg. Naturum Hornborgasjön

By Aktivitetskalender

Sön 13 sep kl 14.00 på Naturum Hornborgasjön
Vi befinner oss mitt i ett uråldrigt platåbergslandskap. Det är unikt och blir förhoppningsvis snart Sveriges första Unesco Globala Geopark. Under en lättare vandring tar vi med er på en tidsresa genom 1700 miljoner år. Vi passar också på att fira Geologins Dag!

OBS Föranmälan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Läs mer på http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/kalender/Pages/Unika-plat%C3%A5berg-.aspx

 

Ryds grottor, Billingen, Skövde

Ett år kvar till ansökan till Unesco – föreläsningar och lansering av app

By Aktivitetskalender

Vad är en Unesco Global Geopark?

Det är ett år kvar tills vi skickar in ansökan om att bli godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark – välkomna till en eftermiddag i Skövde för att lära mer om geoparker, de unika natur- och kulturmiljöer som finns i platåbergslandskapet och hur vi jobbar för att göra området till ett internationellt besöksmål.

Vi kommer även lansera vår nya app för Platåbergens Geopark!

Program:

  • Välkommen och inledning. Katarina Jonsson, kommunalråd i Skövde.
  • Unesco i Sverige. Per Magnusson, biträdande generalsekreterare, Svenska Unescorådet.
  • Unesco Globala Geoparker & Gea Norvegica Unesco Globala Geopark, Norge. Kristin Rangnes, ordförande EGN (European Geoparks Network), styrelsemedlem Unesco GGN (Global Geoparks Network) och chef för Gea Norvegica Unesco Globala Geopark, Norge.
  • Sveriges första Unesco Globala Geopark. Anna Bergengren, Platåbergens Geopark
  • Natur- och kulturturism i platåbergslandskapet. Johan Engström & Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige
  • 8 år som Unesco biosfärområde. Maria Gustavsson och Frida Nilsson, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
  • Tidsresan – berättelser genom 1700 miljoner år. Torbjörn Persson, geolog och guide för Platåbergens Geopark

Konferencier: Hanna Sundblad, Platåbergens Geopark

Under dagen kommer vi lansera en uppdaterad hemsida, vår nya app, samt en ny geologibroschyr. Appen och geologibroschyren har utvecklats med stöd från EUs Landsbygdsprogram. Eventet arrangeras i samarbete med Next Skövde.

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR! De personuppgifter som lämnas vid anmälan kommer inte lagras eller användas vid något annat tillfälle.

Plats: Biograf Odeon, Kulturhuset i Skövde

När: 5/12 kl. 13:00 – 16.30

Begränsat antal platser!

Anmäl dig här!

Anmälan: Vad är en Unesco Global Geopark?

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Hallå där Sofia Guldbrand, biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle

By Nyheter

Kommunikationsprojektet ”Här finns liv!” öppnade förra veckan på Naturum Vänerskärgården och vid Läckö slott. Vi pratade med Sofia Guldbrand, processledare på Biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle, som arbetat med projektet.

Berätta om arbetet med utställningen – vad är tanken bakom, och varför har ni valt Läckö som plats?

Öppningen av *Här finns liv! i Naturum Vänerskärgården.

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Vi såg ett behov av lyfta fram goda exempel och konkretisera de bra saker som pågår här, så att det blir enklare att förstå vad Biosfärområdet egentligen är. Platsen för utställningen med Kartspelet och naturstigen vid slottet med Superkraftspelet, omfattas båda av en spel-app med samma namn: Här finns liv. Genom spelen lär man sig om Agenda2030, om Biosfärområdets roll och Superkraftspelet är speciellt inriktat på det globala målet nr15: Ekosystem och biologisk mångfald. Här kan du på ett kul och lekfullt sätt ta reda på vilket djur du är mest lik, och hur just dina unika egenskaper kan bidra till en mer hållbar framtid!

Appen och spelet *Här finns liv finns att ladda ner i App Store eller Google Play.

En stor del av utställningen är ett spel/ app som utvecklats i samarbete med Högskolan i Skövde. Vad ser du för fördelar med att använda ett spel som verktyg för kommunikation?

Vi hoppas att ord som hållbarhet, biosfär och agenda2030 ska upplevas lite mer kul och lätt att ta till sig genom spelet. Vi har också möjlighet att ”tala direkt till personen” genom att spelen bygger på frågor och svar. Att spela, på sina egna villkor, gör att var och en kan ta den tid som man behöver på sig och man får då chans att processa och fundera kring frågorna och svaren – till skillnad mot om man tex lyssnar till en föreläsning eller hör ett inslag på tv. Inom biosfär jobbar vi med många stora målgrupper och vill helst nå ut till hela allmänheten. Vi har också i uppgift att inom modellområdet testa nya metoder och arbetssätt. Därför är det väldigt roligt att testa hur modern teknik och spel på detta sätt kan bidra till kunskap och ökat engagemang för FNs globala mål.

Du jobbar vanligtvis med näringslivsutveckling inom Biosfärområdet. Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med hållbarhetsfrågor inom näringslivet?

Arbetet sker mest genom möten och föreläsningar. Jag och företagen ser på hur de jobbar med hållbarhet idag, och vi erbjuder att sprida inspiration i våra nätverk utifrån det som de gör bra idag. Vi ser också på hur vi kan skapa ytterligare värde för företagen genom Unescos utnämning. Som medlemsföretag eller Gulldmedlem hos oss kan man tex använda vår lokala logga på sin websida, i sin mejl osv. Vi jobbar också för att uppmuntra till ytterligare steg inom hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt, tex genom projektidéer mm i biosfärområdet.

Biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle är också en Unesco-status som delvis kommer överlappa med Platåbergens Geopark. Hur tänker du runt möjligheterna med att vi kan få två Unesco-utmärkelser inom samma område?

Det finns en ökad medvetenhet om hållbarhet, kultur- och naturskatter idag och det gäller även turismen! Jag ser det som en stark möjlighet för vårt området att ha två Unesco-utnämningar! Hur stor succén blir handlar väldigt mycket om hur vi alla som bor och jobbar här i området tar vara på, och växlar upp värdet av utnämningarna. Jag är säker på att vi kommer att lyckas med det.

 

 

 

 

SGU anordnar workshop om geoturism

By Nyheter

Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. Lyssna på när andra berättar hur de arbetar med dessa frågor, diskutera och låt dig inspireras!

Börjar: 25 april 2018 09:00
Slutar: 25 april 2018 17:00

Anmälan & mer info: https://www.sgu.se/om-sgu/evenemang/kalendarium/workshop-geoturism-och-geopark-2018/

Program

8:30 Buss hämtar upp vid Kalmar Järnvägsstation
9:00 Buss hämtar upp i Färjestaden
9:20 Buss anländer Mörbylånga
9:20-9:40 Fika
9:40-9:45 Välkommen!
9:45-10:15 Världsarvet södra Ölands odlingslandskap – Emma Rydnér
10:15-10:45 Geoparker i Sverige 2018 – Linda Wickström
10:45-11:30 Goda exempel från Öland – Jan Mikaelsson och en representant från Ölandsguiderna
11:30-12:30  Lunch
12:30-14:00 Workshop med diskussioner och grupparbeten
14:00-16:00 Guidad exkursion. Hur har geologin påverkat odlingslandskapet?
Senast klockan 17 beräknas bussen komma till Kalmar (via Mörbylånga och Färjestaden).