18 nya geo­par­ker blev den 27e mars god­kän­da av Une­scos sty­rel­se (Execu­ti­ve Board).
Extra stort grat­tis till Dan­mark och Fin­land som fick två nya geo­par­ker (Det Syd­fyns­ke Øhav och Impact Cra­ter Lake – Lap­pa­jär­vi).

Nu är vi totalt 213 geo­par­ker i 48 län­der vär­den över!

Läs mer om alla de nya geo­par­ker­na HÄR

Bild från Mete­o­ra Pyli UNE­SCO Glo­bal Geo­park, Grekland