Vin­nar­na i vår foto­täv­ling är nu utsedda!

Juryn bestå­en­de av  repre­sen­tant från Ska­ra­borgs Natur­skydds­för­e­ning, Pla­tå­ber­gens Geo­park, Geo­log Tor­björn Pers­son, Eli­nor Karls­son från Fal­byg­dens muse­um samt Foto­graf Tor­leif Hal­vor­sen har enats om följande:

Bäs­ta bild:
1:a pris: Jan Malmgren
2:a pris: Johan Larsson
3:e pris: Pame­la Birgersson

Tema­fo­ton:
Ett styc­ke jord­histo­ria: Lennart Jansson
Jor­den ger liv: Lena Arvidsson
Ste­nen som leve­bröd: Anne­li Johansson
Ber­gen lever: Ron­ja Levin

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natur­skydds­för­e­ning­en Ska­ra­borg tac­kar alla er som bidra­git med så många fina foton — fort­sätt att upp­le­va vårt fan­tas­tis­ka platåbergslandskap!

Vin­na­re 1:a pris, foto­graf Jan Malmgren

 

Vin­na­re 2:a pris, foto­graf Johan Larsson

 

Vin­na­re 3:e pris, foto­graf Pame­la Birgersson

 

Vin­na­re Ste­nen som leve­bröd, foto­graf Anne­li Johansson

Vin­na­re Jor­den ger liv, foto­graf Lena Arvidsson

Vin­na­re Ett styc­ke jord­histo­ria, foto­graf Lennart Jansson

   

Vin­na­re Ber­gen lever!, foto­graf Ron­ja Levin