Vi har nu fått officiellt besked från Unesco att de utvärderingar av ansökande geoparker (”evaluation missions”) som normalt sker året efter att en ansökan skickats in, inte kommer kunna genomföras 2020 p.g.a rådande läge med Covid-19.

Man satsar på utvärderingar 2021 istället.

Även om det är tråkigt att det dröjer innan vi får vår ansökan om att bli Sveriges första Unesco globala geopark utvärderad, så är det bara att acceptera världsläget just nu. Det här påverkar heller inte vår verksamhet, utan vi fortsätter i full fart som vanligt med guidningar, skyltar, samarbeten, aktiviteter för barn och unga, mm. Platåbergen med alla unika miljöer finns här att uppleva oavsett – just nu i fantastiska färger!