Kommunikationsprojektet ”Här finns liv!” öppnade förra veckan på Naturum Vänerskärgården och vid Läckö slott. Vi pratade med Sofia Guldbrand, processledare på Biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle, som arbetat med projektet.

Berätta om arbetet med utställningen – vad är tanken bakom, och varför har ni valt Läckö som plats?

Öppningen av *Här finns liv! i Naturum Vänerskärgården.

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Vi såg ett behov av lyfta fram goda exempel och konkretisera de bra saker som pågår här, så att det blir enklare att förstå vad Biosfärområdet egentligen är. Platsen för utställningen med Kartspelet och naturstigen vid slottet med Superkraftspelet, omfattas båda av en spel-app med samma namn: Här finns liv. Genom spelen lär man sig om Agenda2030, om Biosfärområdets roll och Superkraftspelet är speciellt inriktat på det globala målet nr15: Ekosystem och biologisk mångfald. Här kan du på ett kul och lekfullt sätt ta reda på vilket djur du är mest lik, och hur just dina unika egenskaper kan bidra till en mer hållbar framtid!

Appen och spelet *Här finns liv finns att ladda ner i App Store eller Google Play.

En stor del av utställningen är ett spel/ app som utvecklats i samarbete med Högskolan i Skövde. Vad ser du för fördelar med att använda ett spel som verktyg för kommunikation?

Vi hoppas att ord som hållbarhet, biosfär och agenda2030 ska upplevas lite mer kul och lätt att ta till sig genom spelet. Vi har också möjlighet att ”tala direkt till personen” genom att spelen bygger på frågor och svar. Att spela, på sina egna villkor, gör att var och en kan ta den tid som man behöver på sig och man får då chans att processa och fundera kring frågorna och svaren – till skillnad mot om man tex lyssnar till en föreläsning eller hör ett inslag på tv. Inom biosfär jobbar vi med många stora målgrupper och vill helst nå ut till hela allmänheten. Vi har också i uppgift att inom modellområdet testa nya metoder och arbetssätt. Därför är det väldigt roligt att testa hur modern teknik och spel på detta sätt kan bidra till kunskap och ökat engagemang för FNs globala mål.

Du jobbar vanligtvis med näringslivsutveckling inom Biosfärområdet. Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med hållbarhetsfrågor inom näringslivet?

Arbetet sker mest genom möten och föreläsningar. Jag och företagen ser på hur de jobbar med hållbarhet idag, och vi erbjuder att sprida inspiration i våra nätverk utifrån det som de gör bra idag. Vi ser också på hur vi kan skapa ytterligare värde för företagen genom Unescos utnämning. Som medlemsföretag eller Gulldmedlem hos oss kan man tex använda vår lokala logga på sin websida, i sin mejl osv. Vi jobbar också för att uppmuntra till ytterligare steg inom hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt, tex genom projektidéer mm i biosfärområdet.

Biosfärområdet Vänerskärgården och Kinnekulle är också en Unesco-status som delvis kommer överlappa med Platåbergens Geopark. Hur tänker du runt möjligheterna med att vi kan få två Unesco-utmärkelser inom samma område?

Det finns en ökad medvetenhet om hållbarhet, kultur- och naturskatter idag och det gäller även turismen! Jag ser det som en stark möjlighet för vårt området att ha två Unesco-utnämningar! Hur stor succén blir handlar väldigt mycket om hur vi alla som bor och jobbar här i området tar vara på, och växlar upp värdet av utnämningarna. Jag är säker på att vi kommer att lyckas med det.