Platåbergens Geopark har beviljats medel från Tillväxtverket på totalt 579 000 kr för att under två år arbeta med ökad attraktivitet och en hållbar besöksnäring i platåbergslandskapet. Finansieringen är en del av en satsning för att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin, och de beviljade pengarna är EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet.

 

– I vårt område har det inte bara blivit tomt och tyst på samma sätt som i de stora städerna. Vi har bitvis haft en stor mängd besökande, men det är delvis andra målgrupper än de som kommit tidigare, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark. Besöksnäringen behöver göra en omställning som gör branschen mer robust och hållbar. Det är inte minst en omställning från större evenemang/ grupper till enskilda besökare. Vi kan inte längre räkna kvantitet, utan behöver räkna kvalité.

Bakgrunden är att små och medelstora företag i besöksnäringen ska få grundläggande kunskap om platåbergslandskapet. För att kunna differentiera sig och konkurrera mot andra platser, krävs en förståelse för vad som gör platsen unik. Den förståelsen och kunskapen är viktig att företagen har med sig i hela kedjan paketering, marknadsföring, och försäljning.

– Det blir allt viktigare för företag att profilera och marknadsföra sig för att kunna särskilja sig, och vi ska helt enkelt ge dem den grundläggande kunskap som behövs för att göra det, säger Anna Bergengren. Platåbergslandskapet är unikt i världen – kunskap om den resurs som landskapet är, med en fantastisk mångfald av besöksmål, kan vara just det lilla extra som gör att en verksamhet sticker ut och kan profilera sig i mängden.

De aktiviteter som ska byggas upp inom ramen för projektet är bla.:

  • Fortbildningstillfällen och stöd direkt på plats hos företagen
  • Digital tillgång till utbildningar, seminarier, samt övrigt material för att höja kunskapen om platåbergslandskapet
  • Tips och stöd för naturturismföretag som vill utveckla exklusiva upplevelsebaserade produkter, framförallt kunskap om landskapet och besöksmål/ platser att använda sig av i verksamheten

Vi kommer bygga upp den digitala förmedlingssidan under december-februari, men redan nu erbjuder vi möjligheten att komma ut och besöka företag och verksamheter. Vill du som företagare i besöksnäringen i platåbergslandskapet komma i kontakt med oss? Kontakta besöksnäringsstrateg och projektledare Sofia Hultman: sofia.hultman@grastorp.se, 073-2470306

 

Läs mer hos Tillväxtverket HÄR