Aktivitetskalender

Tids­re­san- pla­tå­bergs­land­ska­pet för barn och unga. Natu­rum Hornborgasjön

By 17 augusti, 2020augusti 19th, 2020No Comments

Vi firar Loka­la Natur­vår­dens dagar! Kom och utfors­ka det spän­nan­de pla­tå­bergs­land­ska­pet vid våran pop-up geo­parks­ut­ställ­ning hos Natu­rum Horn­bor­ga­sjön! Lär dig mer om de oli­ka bergar­ter­na och under­sök om sten kan luk­ta! Geo­par­kens per­so­nal finns på plats i utställ­ning­en mel­lan kl 10.00–14.00. Alla barn får en seri­e­tid­ning med sig hem.