Aktivitetskalender

Guid­ning– Uni­ka pla­tå­berg. Natu­rum Hornborgasjön

Sön 13 sep kl 14.00 på Natu­rum Hornborgasjön
Vi befin­ner oss mitt i ett uråld­rigt pla­tå­bergs­land­skap. Det är unikt och blir för­hopp­nings­vis snart Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Under en lät­ta­re vand­ring tar vi med er på en tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år. Vi pas­sar ock­så på att fira Geo­lo­gins Dag!

OBS För­an­mä­lan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Läs mer på http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/kalender/Pages/Unika-plat%C3%A5berg-.aspx