Nyheter | Platåbergens Geopark
Nyheter

Studiecirkel 2019

Välkommen att delta i en studiecirkel kring geologi och Platåbergens Geopark under 2019. Studiecirkeln äger rum i Kulturhuset i Grästorp och är kostnadsfri, men vi önskar att deltagarna åtar sig att vara...
Hanna Sundblad
8 januari, 2019
Nyheter

Beviljade medel från EUs Landsbygdsprogram

Geoparken har fått stöd för att utveckla turistnäringen (sprida turistinformation och få fler besökare till landsbygden) i geoparkens område. Vi vill utveckla platåbergslandskapet som besöksmål genom att satsa på storytelling,...
Anna Bergengren
17 september, 2018