Under fri­lufts­li­vets år 2021 så tog vi fram en kryss­lis­ta för att upp­le­va alla de 15 pla­tå­ber­gen. Många har efter­frå­gat lis­tan så nu läg­ger vi upp den igen så att en lätt kan hål­la ord­ning på vil­ka berg det är som man besökt. Kryss­lis­tan hit­ta du här.

Dela gär­na med er av era även­tyr genom att använ­da #Pla­tå­ber­gens­geo­park #Expedition15 #pla­tå­bergs­land­ska­pet på soci­a­la medier.

Vi pas­sar ock­så på att tip­sa om att man kan kom­bi­ne­ra Geo­parks­run­dor­na ihop med sina expeditioner!