Bergagården

Älvutsikten*

Vandringsleder Halle- och Hunneberg

Geologistig vid Bergagården

Västra Tunhems grottor*

Hästevads stenar*

Hallebergs fornborg*

Sprickdalen vid Halle- och Hunneberg

Ovandalen och Hallesnipen*

Klapperstensfältet vid Grytet*