Bergagården

Älvutsikten

Vandringsleder Halle- och Hunneberg

Geologistig vid Bergagården

Västra Tunhems grottor

Domarringen Halleberg

Hallebergs fornborg

Sprickdalen vid Halle- och Hunneberg

Ovandalen och Hallesnipen

Klapperstensfältet vid Grytet