Häs­te­vads stenar*

Hal­le­bergs fornborg*

Ålle­berg*

Öglun­da grottor*

Ryds Grot­tor*

Mörkeklevs grot­ta*

Öster­pla­na hed och vall*

Flout­sik­ten*

Slätt­ber­gen*