Flämslätt and Flämsjön*

Silverfallet*

Höjentorp’s castle ruin*

Melldala nature reserve*

Sydbillingen’s plateau*

Vässtorpsåsen*

Ruskela spring*

Höjentorp-Drottningkullen*

Bockaskedeåsen-Toran*

Smula ås*