Fläms­lätt and Flämsjön*

Sil­ver­fal­let*

Höjen­tor­p’s cast­le ruin*

Mell­da­la natu­re reserve*

Syd­bil­ling­en’s plateau*

Väs­storp­så­sen*

Rus­ke­la spring*

Höjen­torp-Drott­ning­kul­len*

Boc­kas­ke­deå­sen-Toran*

Smu­la ås*