Troll­hät­te­fal­len*

Älvut­sik­ten*

Mar­torps­fal­let*

Munkäng­ar­na naturreservat*

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Dia­bas­brot­tet på Hunneberg*

Sil­ver­fal­let-Karls­fors*

Väst­ra Tun­hems grottor*

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsings­borg*

Bor­ge­halls Fornborg*