Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg

Borgehalls Fornborg

Skara domkyrka

Lindholmen slottsruin

Läckö slott

Vittene kulturled

Domarringen Halleberg

Ekornavallen

Luttra gånggrift