Gök­hems kyrka

Höjen­torps slottsruin*

Amund­torps skeppssättning

Agnestads kyr­ko­ru­in

Grå­mur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsings­borg*

Bor­ge­halls Fornborg*

Ska­ra domkyrka

Lind­hol­men slottsruin

Läckö slott