Ram­lak­lev

Sil­ver­fal­let*

Cemen­tas nor­ra stenbrott

Mell­da­la naturreservat*

Syd­bil­ling­ens platå*

Ökull-Bor­re­går­den

Höjen­torp-Drott­ning­kul­len*

Boc­kas­ke­deå­sen-Toran*

Blängs­mos­sen*

Jät­ta­da­len*