Ramlaklev

Silverfallet*

Cementas norra stenbrott

Melldala naturreservat*

Sydbillingens platå*

Ökull-Borregården

Höjentorp-Drottningkullen*

Bockaskedeåsen-Toran*

Blängsmossen*

Jättadalen*