Billingeleden

Ranstadsverket

Cementas södra stenbrott

Silverfallet-Karlsfors

Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg

Sotaliden Stora Stolan

Silverfallet

Öglunda grottor

Ryds Grottor