Bil­ling­e­le­den

Ran­stads­ver­ket

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Sil­ver­fal­let-Karls­fors*

Grå­mur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsings­borg*

Sota­li­den Sto­ra Stolan

Öglun­da grottor*

Ryds Grot­tor*

Val­le Härad