Högkullen

Trollhättefallen

Åsle Tå

Älvutsikten

Martorpsfallet

Mösseberg

Billingeleden

Vandringsleder Halle- och Hunneberg

Medelplana stenmuseum

Stenutställning vid Falkängen