Gis­se­ber­get är ett av Väs­ter­göt­lands mins­ta pla­tå­berg ytmäs­sigt, men sam­ti­digt ett av de högs­ta med sina 327 meter över havet. Ber­get lig­ger i Tida­holms kom­mun. Gis­se­ber­get lig­ger på sam­ma kalk­stens­pla­tå som Plan­ta­ber­get, Varvs­ber­get och Gerums­ber­get och själ­va ber­get vi ser består av ler­skif­fer och diabas.

Hit­ta Hit