Bil­ling­ens fritidsområde

Rosens­ti­gen i Varnhem

Utsikts­plats Billingen

Sil­ver­fal­let*

Cemen­tas nor­ra stenbrott

Mell­da­la naturreservat*

Skul­torps­pro­fi­len

Syd­bil­ling­ens platå*

Blängs­mos­sen*

Tova­ber­get