Rosenstigen i Varnhem

Utsiktsplats Billingen

Silverfallet*

Cementas norra stenbrott

Melldala naturreservat*

Skultorpsprofilen

Sydbillingens platå*

Blängsmossen*

Tovaberget

Myggeberget