Plantaberget

Gisseberget

Melldala naturreservat

Skultorpsprofilen

Sydbillingens platå

Vässtorpsåsen

Ruskela källa

Ökull-Borregården

Höjentorp-Drottningkullen

Bockaskedeåsen-Toran