Ranstadsverket

Cementas norra stenbrott

Cementas södra stenbrott

Kinne-Kleva skifferoljeverk och gruva

Thorsbergs stenbrott

Gössäter mekaniska stehuggeri

Diabasbrottet på Hunneberg

Silverfallet-Karlsfors

Västra Tunhems gruvor

Lilla Stolan