Thors­bergs stenbrott

Olje­ko­ken i Gössäter

Tom­tens kalkbrott

Cemen­tas nor­ra stenbrott

Råbäcks kalk­bruk

Ran­stads­ver­ket

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Kin­ne-Kle­va skif­fer­ol­je­verk och gruva

Gös­sä­ter meka­nis­ka stehuggeri

Dia­bas­brot­tet på Hunneberg*