Thorsbergs stenbrott

Oljekoken i Gössäter

Tomtens kalkbrott

Cementas norra stenbrott

Råbäcks kalkbruk

Ranstadsverket

Cementas södra stenbrott*

Kinne-Kleva skifferoljeverk och gruva

Gössäter mekaniska stehuggeri

Diabasbrottet på Hunneberg*