Kin­ne­kul­le­le­den

Thors­bergs stenbrott

Olje­ko­ken i Gössäter

Råbäcks kalk­bruk

Hög­kul­len

Mar­torps­fal­let*

Munkäng­ar­na naturreservat*

Kin­ne-Kle­va skif­fer­ol­je­verk och gruva

Gös­sä­ter meka­nis­ka stehuggeri

Väs­ter­pla­na kyrka