Vand­rings­le­der Hal­le- och Hunneberg

Häs­te­vads stenar*

Hal­le­bergs fornborg*

Sprick­da­len vid Hal­le- och Hunneberg

Ovan­da­len och Hallesnipen*

Klap­perstens­fäl­tet vid Grytet*

Nord­kro­ken