Vandringsleder Halle- och Hunneberg

Hästevads stenar*

Hallebergs fornborg*

Sprickdalen vid Halle- och Hunneberg

Ovandalen och Hallesnipen*

Klapperstensfältet vid Grytet*

Nordkroken