Kinnekulleleden

Thorsbergs stenbrott

Oljekoken i Gössäter

Råbäcks kalkbruk

Högkullen

Martorpsfallet

Munkängarna naturreservat

Kinne-Kleva skifferoljeverk och gruva

Gössäter mekaniska stehuggeri

Västerplana kyrka