Expedtition:15 går ut på att ha satt sin fot på, eller på något sätt ha upp­levt, alla fem­ton väst­göts­ka pla­tå­berg. Så ta med dig bar­nen, trä­nings­kom­pi­sar­na, kol­le­gor­na eller PRO-gäng­et och ge er ut på var­dags­ä­ven­tyr. Kom­bi­ne­ra expe­di­tio­ner­na med en fika­korg, storm­kö­ket eller något gott från ditt loka­la cafe och upp­lev våra berg och land­ska­pet där emel­lan. Hur du vill – till fots, på mountain­bi­ke, kanot, ski­dor eller snö­skor. När du vill – Gör det på en vec­ka eller använd årets alla 365 dagar. Du tar det i din egen tid och takt.

Och du! Glöm inte alle­mans­rät­ten; att inte stö­ra inte för­stö­ra men fram­för allt, ut och njut av vårt spe­ci­el­la platåbergslandskap!

Vi har tagit fram en kryss­lis­ta så du kan pla­ne­ra och hål­la ord­ning på dina expe­di­tio­ner. Lad­da ner eller häm­ta den på din när­mas­te turist­by­rå. Glöm inte att skic­ka in din kryss­lis­ta till oss när du är klar så skic­kar vi en goodie­bag. Adres­sen står på krysslistan.

Dela gär­na ditt även­tyr på soci­a­la medi­er och tag­ga med: #expedition15 #pla­tå­ber­gens­geo­park #pla­tå­bergs­land­ska­pet