Letar du efter en rolig hemesterupp­le­vel­se som kom­bi­ne­rar även­tyr och avkopp­ling? Eller har du idétor­ka och behö­ver ett mål för att kom­ma ut? Är du nyfi­ken och vill utfors­ka nya plat­ser? Oav­sett vad så är Expedition15 ett roligt sätt att upp­täc­ka eller åter­upp­täc­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet genom att ha satt sin fot på, eller på något sätt ha upp­levt, alla fem­ton väst­göts­ka platåberg.

Var­je berg har sin egen per­son­lig­het och uni­ka ter­räng, vil­ket ger dig en mång­fald av utma­ning­ar att ta dig an och du kan anpas­sa ditt även­tyr efter din egen takt och intres­se.  Kanske vill du bara nju­ta av en fika­korg vid foten av ber­get eller köpa något gott på något mysigt café. Eller så snör du på dig käng­or­na, tar med täl­tet och tar dig hela vägen till toppen!

Vill du få ytter­li­ga­re inspi­ra­tion så tip­sar vi om run­d­re­sor i pla­tå­bergs­land­ska­pet som man kan kom­bi­ne­ra med Expe­di­tion 15.

Och du! Glöm inte alle­mans­rät­ten; att inte stö­ra inte för­stö­ra men fram­för allt, ut och njut av vårt spe­ci­el­la platåbergslandskap!

Vi har tagit fram en kryss­lis­ta så du kan pla­ne­ra och hål­la ord­ning på dina expe­di­tio­ner.  Glöm inte att skic­ka in din kryss­lis­ta till oss när du är klar så skic­kar vi en liten goodie­bag. Adres­sen står på krysslistan.

Dela gär­na ditt även­tyr på soci­a­la medi­er och tag­ga med: #expedition15 #pla­tå­ber­gens­geo­park #pla­tå­bergs­land­ska­pet