Måndag tionde september börjar den Internationella Geoparkskonferensen i Adamello Brenta Geopark, i Madonna di Campiglio i norra Italien. Över 800 deltagare kommer till konferensen – mestadels representanter från geoparker över hela världen, men också beslutsfattare, tjänstemän, representanter från Unesco och forskare. Konferensen pågår hela veckan, och är en blandning mellan en turistmässa och en vetenskaplig konferens. Vissa delar av programmet är avsatt för korta presentationer av geoparker eller aktuell forskning knutet till geoparker, och liknar upplägget som brukar vara på vetenskapliga konferenser. Jag kommer ha en presentation där jag berättar om Platåbergens Geopark! Samtidigt finns det en mässhall, där geoparker och områden från hela världen kan visa upp sin verksamhet. Parallellt med detta hålls det möten och workshops där man diskuterar geoparkernas strategi och utveckling runt om i världen. En dag av konferensen är avsatt för ”field excursion” – dvs. utflykt i Amadello Brenta Geopark där vi får ta del av den fantastiska naturen och se hur man jobbar med förmedling av geologi.

Att delta på de internationella geoparkskonferenserna är ett måste om man vill bli godkänd som en Unesco Global Geopark. Det är här man träffar kollegor från hela världen, och knyter kontakter som leder vidare till samarbeten. Det är också här man lär sig bäst hur geoparker fungerar i praktiken, något som är nödvändig kunskap för att utveckla det egna arbetet.

För mig och min kollega Hanna börjar vi dock resan mot Italien redan söndag morgon i Göteborg – vi har nämligen valt att åka tåg ner genom Europa!

Varför väljer vi att resa i över trettio timmar, till en högre kostnad än om vi skulle flyga?

Bild från www.bahn.de

Vi anser att någon gång måste man gå från ord till handling, även i offentlig förvaltning. I de flesta strategidokument som finns, tex. Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling VG2020, så kräver man att det mest miljövänliga sättet att resa ska användas. Allt för ofta blir det dock en avvägning mot tid och pengar, inte bara för resor ut i Europa, men även inom regionen och Sverige. Att resa med tåg ut i Europa är inte det enklaste. Systemet borde göras om så att det blir enklare att hitta information om bokningar och tidtabeller, och priserna för tågbiljetter borde vara billigare. Vi har gjort en kompromiss nu, där vi tar tåget ner och flyg hem. Allt är bättre än inget, och varje gång vi väljer tåget framför flyget gör vi klimatet en stor tjänst.

Vi har haft en extrem sommar i Sverige, som på många sätt varit en väckarklocka för de mänskligt initierade klimatförändringar som pågår runt om i världen. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) presenterar bla. den svenske miljöprofessorn Johan Rockström nya rön som visar att vi redan vid två graders uppvärmning kan påverka jorden så mycket att vi når farliga tröskelvärden. En tröskel är det ord som används när ett system på jorden (tex klimatet) plötsligt hamnar i ett nytt, för oss okänt tillstånd. Det kan gå fort, och med just klimatet finns det flera återkopplingsmekanismer som triggas av höjda temperaturer och som gör att klimatet förändras ännu snabbare. Ett exempel är det vi sett i sommar – att jetströmmarna runt Arktis destabiliseras så mycket när isen smälter att högtryck eller lågtryck ”parkerar sig” över samma område över en lång period, någon som kan medföra extrem torka eller extrema nederbördsmängder.

Vi som jobbar med geologi vet att jorden ständigt förändras. Vi har haft klimat som varit både varmare och kallare, och mer extrema förhållanden på jorden. Det är en naturlig del av planetens utveckling. Men just nu ser vi förändringar i jordens klimatsystem som drivs av mänskliga utsläpp, och vi riskerar att, helt i onödan, försätta planeten i ett tillstånd som kan få katastrofala konsekvenser för mänskliga samhällen.

Vi vet att vi har lite tid, och för att klara att ställa om vårt samhälle till att bli ekonomisk, social och miljömässig hållbart behöver vi modiga politiska beslut. Men vi har alla också ett eget ansvar, som individer, företag, kommuner och geoparker. Därför åker väljer vi att ta tåget genom Europa.

ps. vi kommer såklart rapportera från vår resa via facebook – följ oss gärna!