Geoparken har fått stöd för att utveckla turistnäringen (sprida turistinformation och få fler besökare till landsbygden) i geoparkens område. Vi vill utveckla platåbergslandskapet som besöksmål genom att satsa på storytelling, som verktyg för att berätta om det unika natur- och kulturarv som finns i Platåbergens Geopark.

Inom projektet kommer vi ta fram en strategi för arbetet med storytelling, utveckla en digital plattform (hemsida, sociala medier, app), ta fram innovativa skyltlösningar och sätta upp skyltar med modern, nytänkande design i platåbergslandskapet, samt jobba med nya, innovativa publikationer och utställningar.

Syftet är:
• Marknadsföra platåbergslandskapet som en enhetlig destination
• Synliggöra det attraktiva värdet i platåberglandskapet
• Utveckla platåbergslandskapet till ett starkt besöksmål
• Sprida kunskap om platåbergslandskapet – geologi, naturgeografi, biologi, kulturhistoria
• Göra platåbergen synliga och visuellt åtkomliga för en bred allmänhet, och därmed öka antalet besökande i området

Total kostnad: 2 160 000 kr, varav Landsbygdsprogrammet finansierar 65%, dvs. 1 404 000 kr. Övriga finansiärer är de nio kommunerna, samt Åse-Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Alfa i samarbete med Swedbank.

Ovan ser ni de fyra berättartemana som ligger till grund för utvecklingen av storytelling, till vilket vi beviljats pengar från EU:s landsbygdsprogram.

Geologi är historieberättande – genom att lära oss om geologi lär vi oss om planeten jordens historia. Att jobba med sto- rytelling innebär ett innovativt sätt att arbeta med ökade möjligheter inom turism och rekreation. I området runt platåbergslandskapet är kunskapen om de unika bergen inte så stor, och för att göra information tillgänglig för både boende och besökande behöver vi nya arbetsmetoder som storytelling. På sikt innebär det inte bara nya möjligheter att profilera destinationen platåbergslandskapet, utan ger också en positiv landsbygdsutveckling och en ökad stolthet för den unika natur vi har här.

Fördelarna med storytelling är många, och några som kan nämnas är:

  • Vi skapar ett emotionellt band till våra besökare (och följare på sociala media)
  • Vi skapar ett rikare och mer lättförståeligt innehåll i geoparken
  • Besökare (och följare på sociala media) blir engagerade i geoparkens innehåll och utveckling
  • Vi skapar minnesvärda upplevelser som besökarna tar med sig hem och berättar om för andra