VÄL­KOM­MEN ATT ”GÅ I KALKEN”

Gui­dad vand­ring till RÅBÄCKS KALK­BRUK (tar ca 1,5 tim)
26 juli kl 16.00 (Sam­ling i Råbäcks Hamn, vid glasskiosken)
Pris 50 kr, beta­las swish eller kon­tant (barn under 12 år gra­tis i säll­kap med vuxen)
Kalk­bru­ket är en regi­stre­rad forn­läm­ning. Det finns ett stort antal kalk­ug­nar. Någ­ra är fyll­da men har ald­rig tänts. Här finns ock­så sto­ra högar av så kal­lad röd­fyr. Under kalk­bru­kets akti­va tid fanns sto­ra vege­ta­tions­fria ytor, rök från kalk­brän­ning­en och många män­ni­skor i arbete.
Arr: Håll­bart avstamp