Lesbos Unesco Globala Geopark – förstenad skog och flyktingkris | Platåbergens Geopark