Väl­kom­na på en spän­nan­de före­läs­ning om Hal­le- och Hun­ne­bergs geo­lo­gi! Geo­lo­gen Tor­björn Pers­son berät­tar om ber­gens all­ra älds­ta histo­ria. Från dess födel­se till att de som små skär dök upp i havsbandet.

Plats: Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg

När: Ming­el och fika från 18:30, före­dra­get bör­jar 19:00.

En före­läs­ning i sam­ar­be­te mel­lan Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg och Pla­tå­ber­gens Geopark.

Arrange­mang­et är gra­tis men anmäl dig gär­na på face­book: https://www.facebook.com/events/1620377408043935/

Väl­kom­men!