Unesco Globala Geoparker växer fort världen över – och det är verkligen på tiden att Sverige hoppar på tåget!

20 nya områden världen över har 2018 ansökt om att bli godkända som Unesco Globala Geoparker, och tre befintliga geoparker har ansökt om att få utöka sitt område.

Platåbergens Geopark satsar på att skicka in en ansökan hösten 2019 om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Läs mer om de nya ansökningarna på http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/new-applications/