Dessa texter är tänkta som en resurs för dig som vill marknadsföra din verksamhet med koppling till platåbergen. Texterna är framtagna för att användas fritt – att vara en tillgång och stöd i er kommunikation. Använd dem som de är eller plocka russinen ur kakan för att bygga egna budskap. Texterna har tagits fram tillsammans med kommunikationsbyrån Kistone och flera intervjuobjekt med starka kopplingar till platåbergslandskapet. 

Välkommen till en tidsresa på 1700 miljoner år!

Platåbergens Geopark i Västergötland kan stoltsera med hela 15 platåberg. Här kan du göra en svindlande resa på 1700 miljoner år och uppleva geologiska fenomen som är helt unika för detta område, eller bara finns på ett fåtal platser i världen.

Upplev peneplanet (urberget) – Sveriges äldsta bevarade landskapstyp! Besök platåbergen, som bjuder på storslagna skönhetsupplevelser med alla sina betagande utsiktsplatser. Eller varför inte gästa ett makalöst och betydligt yngre landskap mellan bergen – utmejslat av den senaste istiden för sisådär 10 000 år sedan…

Tack vare geologin kan du dessutom resa genom ett skiftande landskap med en variationsrik flora och artrik fauna. Det här är dessutom ett område som visar mänskliga spår från högkulturer med mångtusenåriga anor.

När du har kommit till resans slut, efter 1700 miljoner år i rekordhastighet, kan du sedan fortsätta av bara farten och ägna dig åt nutida friluftsliv på de 15 platåbergen. Äventyr eller rekreation? Varför välja – här erbjuds både och. 

Från Västergötlands Anderna till Hindens rev

Följ med på den geologiska resan som startar för 1700 år sedan. Då fanns här i Västergötland en bergskedja hög som Anderna. När vi sedan reser framåt i tiden slipas bergskedjan ner till en plan urbergsyta. Detta urberg, eller peneplanet som det kallas, är världens äldsta bevarade landskapstyp. Detta kan du själv se om du reser till Nordkroken vid Halle- och Hunneberg. Med rätt inlevelse kan du föreställa dig hur Anderna reser sig från denna plana urbergsyta.

När vi färdas vidare får du tänka dig att vi inte alls befinner oss på norra halvklotet. Jordens kontinenter är i ständig rörelse och för 500 miljoner år sedan låg västgötaslätten nere vid ekvatorn. Ett grunt hav täckte peneplanet och platåbergen kunde tack vare detta bildas under vattnet genom lager av sediment. Varje platåberg blev en unik ”smörgåstårta” av olika lager. Förr lärde sig skolbarnen i denna trakt en ramsa för att minnas de olika lagren – USA kl. 3: urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer, trapp (diabas). Om du vill studera dessa lager är Kinnekulle en bra utgångspunkt för att uppleva alla lagren på en gång.

Nu reser vi vidare några hundra miljoner år. Magma har börjat stiga upp från jordens inre, inne i själva sedimentlagren, och bildade så småningom bergarten diabas. Den är denna diabas vi idag kan se som platåbergens hättor och pelarliknande formationer. Detta geologiska fenomen kan du själv se om du reser till Ållebergs änne, men helt outstanding uppträder fenomenet på Halle- och Hunneberg, med sina lodräta väggar.Vid nästa stopp på den geologiska resan har vi nästan kommit fram till nutid – bara 100 000 år sedan så där. Klimatet är nu bistert och kallt och platåbergslandskapet täcks av en kilometertjock is. Så småningom började isen smälta och smältvattnet forsade från en issjö i en jättelik störtflod, precis norr om Billingen. Spår från isen och dess avsmältning kan du se om du reser till Hindens rev i Vänern, eller till det vågformade landskapet i Valle härad. Eller varför inte resa till Hornborgasjöns ostkust och studera deltalandskapet där, skapat när denna trakt fortfarande var en havsvik. Med dessa istidsavsättningar har vi kommit fram till den geologiska resans mål för drygt 10 000 år sedan. Nu tar den biologiska och kulturhistoriska resan över.

Från Västergötlands pyramider till Sveriges äldsta rum

Geologin skapade alldeles perfekta förhållanden för en biologisk mångfald i platåbergslandskapet. På de 15 platåbergen kan du själv upptäcka detta variationsrika växt- och djurliv. När du väl har nått upp på platåbergen finns här många helt betagande utsiktsplatser där du kan njuta av landskapets skönhet mellan bergen.

Just mellan bergen fanns också tidigt, när väl isen hade försvunnit, en mycket bördig jord, som så småningom bidrog till att högkulturer kunde växa fram. Vi ser de första imponerande spåren av detta på Falbygden. För omkring 5 000 år sedan, före pyramiderna i Egypten uppfördes, skapade människorna här storslagna byggnadsverk: megalitgravarna. Detta är de äldsta byggnadsverken i Sverige som fortfarande finns kvar, och precis som pyramiderna restes de för att hedra de döda. Förutom perfekta odlingsförutsättningar – en avgörande faktor för denna högkultur – har geologin även generöst bistått med byggnadsmaterial till de monumentala gravarna. Du kan tänka dig vilken arbetsinsats som har krävts för att släpa dessa stenblock genom landskapet, för att resa dem över sina döda! Sådana insatser kräver ett organiserat samhälle – en högkultur. På din kulturhistoriska resa i platåbergslandskapet kan du besöka många intressanta gravar, men vi skulle vilja rekommendera gånggriften i Luttra, som har blivit något av en symbol för Falbygdens megalitgravar. 

Den kulturhistoriska resan har dock bara börjat. I platåbergslandskapet kan du även se spår från vikingagårdar och medeltida kloster och kyrkor, som påminner oss om att detta landskap har varit en scen för en hel del drama, med blodiga maktstrider och ett tidigt kristnande. Här har historiska kändisar som Olof Skötkonung och Birger Jarl satt sina avtryck. Förutom alla vackra medeltidskyrkor och kloster, stabilt byggda av sten skapad av geologin under miljontals år, kan vi även rekommendera ett besök i Varnhem. Där kan du både studera kyrka och klosterruin, men också Kata Gård. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Upptäckten av denna kyrka har medfört att den svenska historien har behövts skrivas om – kristnandet av Sverige började minst 100 år tidigare än vad man förut har trott. Och kyrkans krypta är kanske Sveriges äldsta bevarade rum!

Västergötlands Carrara

Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft både ett ekonomiskt och ett emotionellt band till bergen. Utan bergen hade man inte kunnat bygga de medeltida kyrkorna, och munkarna hade inte börjat hugga ut kvarnstenar i Lugnås. Längre fram har sten brutits på många ställen i området och bergen har kunnat erbjuda alltifrån kalkbränning och oljetillverkning, till uranutvinning. Idag är stora delar av den historiskt betydelsefulla stenindustrin nedlagd, men många av stenbrotten finns kvar som minnen i landskapet. De vittnar om att bergen har varit, och fortfarande är, en viktig resurs som människorna har livnärt sig på. Samtidigt har människorna här på senare tid också vänt sig mot en alltför profithungrig exploatering av de älskade platåbergen och idag är det förmodligen andra, mer emotionella värden som väger tyngst för många som bor i området. Det hindrar inte att bergen också har fått en rad nya användningsområden inom framför allt besöksnäringen och upplevelseindustrin. De stämningsfulla stenbrotten har visat sig vara utmärkta platser för alltifrån filminspelningar till kulturevenemang. Så kan de emotionella värdena även omvandlas till ekonomiska värden.

När du reser genom platåbergslandskapet finns det en rad storslagna stenbrott, liksom spännande gruvor, att besöka. Här finns alltifrån Västra Tunhems gruvor i väster och Tomtens kalkbrott i söder, till Stora stenbrottet på Kinnekulle i norr. Det finns mycket spännande och lärorikt att upptäcka i området, och vi kan rekommendera dagsutflykter till flera olika arbetslivsmuseer, till exempel Lugnås Qvarnstensgruva och Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Visserligen har det inte brutits någon marmor i detta område, men nog finns det ändå fog för att kalla platåbergslandskapet för Västergötlands Carrara – åtminstone ur ett historiskt perspektiv. Skönhetsupplevelsen, vågar vi också utlova, är lika stor här som i Toscana. 

Västergötlands Toscana

Platåbergslandskapet har en historia som sträcker sig 1700 miljoner år tillbaka. Sedan människan kom hit och började bruka landskapet har bergen hela tiden haft stor betydelse och deras attraktionskraft har lockat många till området. Idag fungerar platåbergen framför allt som livgivande oaser för naturupplevelser och ett variationsrikt friluftsliv. Bergen lever.

På platåbergen kan du som besökare få storslagna skönhetsupplevelser. Här hittar du de mest betagande utsiktsplatserna, men också en variationsrik natur. Redan Linné beskrev hur man kan uppleva alla Sveriges landskapstyper i detta område. Här finns de idylliska och blomsterrika sluttningarna, de täta ädellövskogarna som påminner om regnskog, dramatiska klippväggar och det karga alvaret, eller den djupa granskogen med hemlighetsfulla mossar, uppe på platåerna. Bergen lever.

Platåbergen lever året runt! Flera av bergen erbjuder till exempel skidåkning – både på längden och utför – och på Billingen kan du dessutom prova på snöskovandring. Mer traditionell vandring erbjuds på samtliga berg under årets alla årstider. Här finns mängder av vandringsleder, men även leder för cykel, ridning och paddling. Den som är ute efter action kan ta med sig sin mountainbike till bergen, och söker du spännande naturupplevelser kan vi rekommendera både bäver- och älgsafari. Eller varför inte en stillsam orkidévandring. Bergen lever.

På platåbergen finns det plats för alla hela året om. Här erbjuds både äventyr och rekreation. Men glöm inte att någon gång lyfta blicken – då kommer du att se ut över ett bedårande vackert och levande landskap – Västergötlands Toscana.