Nedan hittar du riktlinjerna för grafisk kommunikation kring vårt varumärke. Tanken är att hålla samman varumärket Platåbergens Geopark och ge ett samlat och tydligt intryck i alla kanaler och sammanhang.
Här kan du också ladda ner vår grafiska profil och vårt logo-kit – som innehåller eps-format (för tryck), png- och jpg-format.

Ladda ner vår grafiska profil
Ladda ner vår logotyp

Vid frågor, kontakta:
Henrik Theodorsson
Kommunikatör
070-148 29 07
henrik.theodorsson@grastorp.se

Logotypens betydelse

Logotypens symbol visar en stiliserad och generaliserad bild av ett platåbergs typiska profil. Bergen reser sig över landskapet med de spännande rasbranterna och den mäktiga hammaren (bergväggen).

Platåbergens geopark har en beskrivande subline till logotypen; Lager av historia. Dessa lager visas som linjer i olika färger. Färgerna symboliserar olika bergarter och därmed också olika tidsperioder. Linjerna har olika tjocklek och mellanrum för att skapa liv och dynamik.

Typsnittet i logotypen är valt för att signalera outdoor och äventyr. Detta typsnitt används inte i något annat sammanhang i den grafiska identiteten. Detta för att logotypen skall stå ut i kommunikationen.

Platåbergens Geopark Logotyp Retina

Varianter på logotypen

Logotypen finns i olika varianter och filformat för att kunna profilera Platåbergens geopark på ett dynamiskt sätt i alla sammanhang.

PRIMÄR LOGOTYP (2-line) – Denna variant är förstahandsvalet. Vi kallar den 2-line för att namnet står på två rader. Passar inte formatet på den primära logotypen in i layouten eller sammanhanget så väljer man någon av varianterna nedan.

SEKUNDÄR LOGOTYP (3-line) – En mer kompakt variant av logotypen. Här står namnet på tre rader.

STÅENDE LOGOTYP – Ytterligare en mer kompakt variant av logotypen fast i stående format. Denna variant används också som profilbild i sociala kanaler.

LOGOTYP UTAN SUBLINE – Används på i huvudsak av Platåbergens Geopark i kanaler där sublinen inte alltid behöver skrivas ut eller får plats. Ett exempel på användning är i sidhuvudet på vår site. Här berättar vi redan om platåbergen i den utsträckning att sublinen blir överflödig. Dessutom vill vi spara höjd i sidhuvudet.

Färgernas betydelse

UTSIKT De blå tonerna symboliserar utsikten från bergen. Himlens ständigt skiftande toner, det väldiga innanhavet, de artrika fågelsjöarna. Sjöröken i gryningen och den blå timmen vid skymning.

VEGETATION Det gröna symboliserar färgerna uppe på berget. Vegetationen. Ädellövträdens klorofyllda trädkronor på våren, barrskogens murriga toner, mossarnas mjuka täcke, öppna ängar samt mikrovärldar av mossa och lav.

RÖDKALK Brunröda toner som inspirats av det karaktäristiska färgspektrat i den röda kalkstenen. Eller rostfärgen där diabasblocket tidigare satt, som med frostsprängning och gravitationens hjälp hamnat i rasbranten.

SKIFFER Från diabasen ända ner till urberget möts man av det grå färgspektrat. De mörkaste tonerna av den oljerika alunskiffern till de ljusare tonerna i kalkstenen ger oss den grå färgskalan.

Våra berättarteman

Vi har delat in platåbergens historia i fyra berättarteman som symboliserar fyra tidsperioder.

Ett stycke jordhistoria

En tidsresa genom 1700 miljoner år – Detta tema berättar hur platåbergslandskapets blivit till. Från tiden då landskapet bestod av en bergskedja hög som Anderna, till det släta urberget (peneplanet), platåbergens tillkomst och den senaste istiden som gav landskapet sin nuvarande karaktär med randmoräner, ändmoräner, drumliner och rullstensåsar. 

Jorden ger liv

De första samhällena – Här får vi reda på hur de första människorna etablerade sig i området – Vad betydde bergen och den bördiga jorden för dem? Allt från runstenar och gravar till utgrävningar, ruiner och befintliga byggnadsverk berättar om hur högkulturella samhällen växte fram i platåbergslandskapet. Idag kan vi se megalitgravar, kyrkor och slott som visar på människans utveckling i området.

Stenen som levebröd

Människorna och bergen som resurs – Under detta tema tar vi klivet in i modern tid och industrialiseringen. Stenbrott, kalkbränning, kvarnstensgruvor, stenhuggerier, torvbrytning och skogsbruk. Spåren efter stenindustrin skapar dramatiska scener i landskapet och har blivit populära besöksmål. Bergen har varit, och är fortfarande, en viktigt resurs som människorna livnärt sig på.

Bergen lever

Natur och friluftsliv på bergen idag – Nu har vi hamnat i nutid. Idag kan vi uppleva platåbergens många olika landskapstyper och se spåren av all historia innan oss. Här finns ett myllrande djurliv, intressanta lämningar och mytiska berättelser. Det utbredda nätverket av leder i området låter dig uppleva landskapet genom vandring, cykling och paddling.

Symboler

Vi har tagit fram ett antal symboler att använda på trycksaker, skyltar mm. Symbolerna uppmanar till att hjälpas åt att bevara platåbergslandskapet och inte slänga vårt tryckta material i onödan, för att minska svinn och skräp. Att inte förstöra våra berg med hackor och hammare. Att inte skräpa ner och bidra till onödigt slitage. Symbolerna finns i flera färgvarianter på både svenska och engelska.

Exempel på exponering

Allt profil- och marknadsföringsmaterial ska harmoniera för att ge en solid och homogen bild av varumärket Platåbergens geopark. I de fall vi använder oss av profilprodukter och merchandise så väljer vi i möjligaste mån färger som går i linje med våra profilfärger och material som andas hållbarhet. Det är viktigt att de produkter vi profilerar oss med går i linje med våra värderingar. Nedan visar vi ett urval av det material vi tagit fram.