Här fin­ner du bro­schy­rer och övri­ga tryck­sa­ker vi tar fram. Lad­da gär­na ner dem och använd i ert arbe­te. Vill ni ha fysis­ka exem­plar, i rese­arch-syf­te eller för att dela ut till besö­ka­re, så kon­tak­ta oss så löser vi det.

Vid frå­gor, kontakta:
Anna Bergengren
Koor­di­na­tor
073–910 89 51
anna.bergengren@grastorp.se

Bro­schy­rer

En urgam­mal historia

Svens­ka
210 x 262 mm
20 sidor
44,7 MB

Lad­da ner
The oldest sto­ry ever told

Eng­els­ka
210 x 262 mm
20 sidor
44,8 MB

Lad­da ner
Ett land­skap blir till

Svens­ka
210 x 262 mm
20 sidor
34,5 MB

Lad­da ner
A lands­cape is made

Eng­els­ka
210 x 262 mm
20 sidor
32,8 MB

Lad­da ner
20 besöks­mål i Pla­tå­ber­gens geopark

Svens­ka
210 x 262 mm
8 sidor
14,8 MB

Lad­da ner
20 points of inte­rest in Pla­tå­ber­gens geopark

Eng­els­ka
210 x 262 mm
8 sidor
14,8 MB

Lad­da ner

Fly­ers

Ett sten­sä­kert löfte

Bak­si­da: Ryds grot­tor, Billingen
A5
5,1 MB

Lad­da ner
Ett sten­sä­kert löfte

Bak­si­da: Ekor­na­val­len, Falköping
A5
4,9 MB

Lad­da ner
Ett sten­sä­kert löfte

Bak­si­da: Väst­ra Tun­hems grottor
A5
7,3 MB

Lad­da ner
Ett sten­sä­kert löfte

Bak­si­da: Skärm­fly­ga­re, Ålleberg
A5
4,5 MB

Lad­da ner