Pla­tå­ber­gens Geopark

– Vad är en geo­park? Vad är det som gör Pla­tå­ber­gens Geo­park unik? Var­för UNESCO?

En sam­man­fatt­ning av pla­tå­bergs­land­ska­pet i ett lätt­fatt­ligt och smi­digt for­mat med svar på många av de van­li­gas­te frå­gor­na. Vi berät­tar ock­så sånt som är bra att veta om vårt pla­tå­bergs­land­skap. Geo­lo­gin som lig­ger till grund för våra uni­ka pla­tå­berg, bergar­ter, land­skaps­ty­per, kul­tur- och indu­stri­hi­sto­ris­ka läm­ning­ar. Men ock­så en geo­lo­gi som ger oss en oänd­lig käl­la av natur- och fri­lufts­upp­le­vel­ser idag.

Lad­da ner