Den sista backstugan på Hunneberg

Den sista back­stu­gan på Hunneberg

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som rör deras berg

”Västgötars vrede skall drabba dem som skadar deras berg”

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som rör deras berg

“Jag är nog den enda pri­vat­per­so­nen i värl­den som äger en kärn­tek­nisk anläggning”

”Jag är nog den enda privatpersonen i världen som äger en kärnteknisk anläggning”

“Jag är nog den enda pri­vat­per­so­nen i värl­den som äger en kärn­tek­nisk anläggning”

När värl­den kom till Häggum

”Vi tyckte allihop att det vi gjorde i Ranstad var oerhört viktigt”

När värl­den kom till Häggum

Tidig turism i platåbergslandskapet

Bland utsikts­plat­ser och körs­bärs­blom — tidig turism i platåbergslandskapet

Fredrik Svensson vill få fler att uppleva naturen på Halle- och Hunneberg

Tvil­ling­ber­gens histo­ria med kanel­bul­lar och gulasch

Anki Rundquist berättar om Luttra by

Pla­tå­berg och mega­lit­gra­var utan­för husknuten

Ett levande kulturarv med glöd

Kolar­na i Erdalen