Kalkkar­tel­ler i Västergötland

Berg med kalksten och alunskiffer. En tradition av brytning och bränning. En man med stora visioner för hur det hela ska effektiviseras och priset säkras på marknaden. Det här är berättelsen om den västgötska kalkindustrin i början av 1900-talet: kartellbildningar, uppgång och nedgång.

Kalkkar­tel­ler i Västergötland

När 800 år av kvarnstens­bryt­ning blev ett besöksmål

Redan på 1920-talet såg stationsföreståndaren i Lugnås potentialen med att omvandla kvarnstensgruvan till turistmål. Allt som behövdes var envishet, ett brinnande bygdeintresse, en markägare som ville sälja sin mark, stöd från prominenta herrar, och så… pengar såklart.

När 800 år av kvarnstens­bryt­ning blev ett besöksmål

När radi­um från Bil­ling­en skul­le bota cancer

Historien om aktiebolagen Kolm och Silur

När radi­um från Bil­ling­en skul­le bota cancer

Kalk har varit en viktig resurs för människan sedan 1700-talet: som byggnadssten, som bindningsmedel i murbruk/cement och som jordförbättringsmedel. Vid gården Stora Stolan på Billingens norra sluttning drev patron Birger Wallström d.ä. kalkbruk från 1918. Här berättar hans barnbarn, Birger Wallström d.y. hur det gick till när de brände kalken.

Så gick det till att brän­na kalk

Stenhuggerinäringen på Kinnekulle har anor från 1000-talet. I alla tider har här funnits skickliga hantverkare, något som de många stenskyrkorna i området vittnar om.

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri på Kinnekulle

Där vatt­net gav oss vårt dag­li­ga bröd …

… och ångkokta havregryn. Vattnet är en förutsättning för mänsklig bosättning. I Varnhem, vid foten av Billingen, har vattnet alltid haft en central roll, och flera kvarnar funnits längs vattendragen allt sedan munkarnas tid.

Där vatt­net gav oss vårt dag­li­ga bröd …

Den sista gene­ra­tio­nens kalkarbetare

Bröderna Birger och Bosse Wallström har kalken i blodet. Deras farfar, brukspatron Birger Wallström den äldre, startade kalkbruk vid gården Stora Stolan vid norra Billingen i slutet på 1910-talet. Bröderna är några av de sista som arbetat och levt med kalken och som ännu kan berätta om det.

Den sista gene­ra­tio­nens kalkarbetare

Niclas Fällström guidar turister och företagsgrupper runtom på Falbygden och vid Hornborgasjön.

Han vill få män­ni­skor att upp­täc­ka natur och kultur

Den sista backstugan på Hunneberg

Den sista back­stu­gan på Hunneberg

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som rör deras berg

”Västgötars vrede skall drabba dem som skadar deras berg”

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som rör deras berg