Ett styc­ke jordhistoria

En tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år

Utfors­ka >

Jor­den ger liv

De förs­ta samhällena

Utfors­ka >

Ste­nen som levebröd

Män­ni­skor­na och ber­gen som resurs

Utfors­ka >

Ber­gen lever

Natur och fri­lufts­liv på ber­gen idag

Utfors­ka >