Stenen som levebröd

Människorna och bergen som resurs

Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft ett ekonomiskt och emotionellt band till bergen. Stenbrott, kalkbränning, kvarnstensgruvor, stenhuggerier. Utan bergen hade man inte kunnat bygga en av Sveriges äldsta stenkyrkor i Varnhem.

Utan bergen hade inte munkarna gått under jorden i Lugnås för att hugga ut kvarnstenar. Bergen har varit, och är fortfarande, en viktigt resurs som människorna livnärt sig på.

Besöksmål – Stenen som levebröd

Ett stycke jordhistoria

Utforska
Utforska

Jorden ger liv