Stenen som levebröd

Människorna och bergen som resurs

Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft ett ekonomiskt och emotionellt band till bergen. Stenbrott, kalkbränning, kvarnstensgruvor, stenhuggerier. Utan bergen hade man inte kunnat bygga en av Sveriges äldsta stenkyrkor i Varnhem. Utan bergen hade inte munkarna börjat hugga ut kvarnstenar i Lugnås. Vi hade inte haft oljetillverkning eller uranutvinning. Bergen har varit, och är fortfarande, en viktigt resurs som människorna livnärt sig på.

Besöksmål – Stenen som levebröd