Ett stycke jordhistoria

En tidsresa genom 1700 miljoner år

Geologi är historia. Jordens historia. Genom att besöka geologiska platser i platåbergslandskapet kan du resa i tiden – flera miljoner år. Varje plats är en pusselbit, som tillsammans berättar en historia som börjar för 1700 miljoner år sedan. Då låg det en bergskedja hög som Anderna här! Bergskedjan slipades långsamt ner till en plan urbergsyta. Jordens kontinenter är i ständig rörelse runt klotet. För 500 miljoner år sedan låg Västgötaslätten nere vid ekvatorn. Bergarterna i platåbergen berättar hur sediment och djurliv föll till botten i ett grunt hav och blev till sten och fossil.

Några hundra miljoner år senare steg det upp magma från jordens inre som stelnade inne i sedimentlagren – det vi idag ser som bergarten diabas, platåbergens hätta. Nästan framme i nutid var klimatet kallt, och en kilometertjock is täckte våra platåberg. När isen sedan började smälta forsade smältvatten ut från en issjö i en jättelik störtflod, precis norr om Billingen. Pusselbitarna finns därute, i landskapet. Vill du upptäcka dem och följa med på tidsresan?

Besöksmål – Ett stycke jordhistoria