Ber­gen lever

Natur och fri­lufts­liv på ber­gen idag

Orkidéer på alvar­mar­ker. Hjor­tar på fäl­ten, Lövsko­gar i slutt­ning­ar­na. ­Pil­grims­falk i bran­ter­na. Tran­dans på slät­ten. Kultur­lämningar i sko­gar­na. Där­ibland finns vi; till fots, på ­cykel, med kajak. Som boen­de och som besö­kan­de. Hur lever du med bergen?

Besöks­mål – Ber­gen lever