Bergen lever

Natur och friluftsliv på bergen idag

Orkidéer på alvarmarker. Hjortar på fälten, Lövskogar i sluttningarna. ­Pilgrimsfalk i branterna. Trandans på slätten. Kultur­lämningar i skogarna. Däribland finns vi; till fots, på ­cykel, vid sjön. Som boende och som besökande. Hur lever du med ­bergen?

Besöksmål – Bergen lever

Utforska

Ett stycke jordhistoria

Utforska

Jorden ger liv