Jor­den ger liv

De förs­ta samhällena

De förs­ta sam­häl­le­na och de förs­ta män­ni­skor­na i pla­tå­bergs­land­ska­pet – Vad betyd­de ste­nar­na och jor­den för dem? Cir­ka 5300 — 4700 år före nutid ska­pa­de de män­ni­skor som då bod­de i Fal­byg­den impo­ne­ra­de bygg­nads­verk: mega­lit­gra­var­na. Tänk vad de mås­te ha slä­pat på sten­bloc­ken genom land­ska­pet för att resa dem över sina döda! Sto­ra vikinga­går­dar, klos­ter, kung­ar, blo­di­ga makt­stri­der och svens­ka kors­rid­da­re. Områ­det mel­lan pla­tå­bergs­land­ska­pet varit scen för vik­ti­ga hän­del­ser i svensk histo­ria. Den bör­di­ga jor­den var anled­ning till att sto­ra går­dar och sam­häl­len väx­te fram just här.

Besöks­mål – Jor­den ger liv