Jorden ger liv

De första samhällena

De första samhällena och de första människorna i platåbergslandskapet – Vad betydde stenarna och jorden för dem? Cirka 5300 – 4700 år före nutid skapade de människor som då bodde i Falbygden imponerade byggnadsverk: megalitgravarna. Tänk vad de måste ha släpat på stenblocken genom landskapet för att resa dem över sina döda! Stora vikingagårdar, kloster, kungar, blodiga maktstrider och svenska korsriddare. Området mellan platåbergslandskapet varit scen för viktiga händelser i svensk historia. Den bördiga jorden var anledning till att stora gårdar och samhällen växte fram just här.

Besöksmål – Jorden ger liv