Jorden ger liv

De första samhällena

De första samhällena och de första människorna i platåbergslandskapet – Vad betydde stenarna och jorden för dem? Cirka 5300 – 4700 år före nutid skapade de människor som då bodde i Falbygden imponerade byggnadsverk: megalitgravarna. Tänk vad de måste ha släpat på stenblocken genom landskapet för att resa dem över sina döda!

Stora vikingagårdar, kloster, kungar, blodiga maktstrider och svenska korsriddare. Området mellan platåbergslandskapet varit scen för viktiga händelser i svensk historia. Den bördiga jorden var anledning till att stora gårdar och samhällen växte fram just här.

Besöksmål

Megalitgravar i Falbygden

58°16’44.0″N | 13°36’17.0″E

Megalitgravar i Falbygden

Sveriges äldsta byggnadsverk

Title

Sveriges äldsta byggnadsverk finns i Falbygden! För ungefär 5300 – 4700 år före nutid använde de människor som då var bosatta i Falbygden stora stenblock för att bygga monument vid sina gravplatser. Det kunde vara gånggrifter, där stenblocken är uppställda för att forma en gång in till en gravkammare, eller hällkistor, där stenblocken använts för att bygga en kista.

I Falbygden har man hittat 250 gånggrifter, vilket gör det till ett av de megalittätaste området i Europa. Varför finns det så många megalitgravar här?

Den bördiga jorden var en anledning till att samhällen växte fram just här. Platåbergen gav material att bygga gravarna av. Det finns till och med teorier att en del gravar byggdes för att efterlikna platåbergen – med en grund av kalksten och skiffer, och ett stenlock av diabas. Trodde man att bergen hade en magisk kraft? En sak är i alla fall säker: geologin var förutsättningarna för att megalitkulturen växte sig så stark just här.

Upplev megalitgravarna tex. på Ekornavallens gravfält.

Hitta hit

58°22’59.7″N | 13°39’22.0″E

Kata Gård


Berättelsen om de kristna vikingarna

Title

Kata gård vid Varnhem är en informationsbyggnad som är rest på höjden bakom klosterruinen. Här har man genom arkeologiska utgrävningarna upptäckt sensationella fynd som berättar om platsens historia under vikingatid. Då låg här en mäktig vikingagård. Gården hade en av Sveriges äldsta stensatta kyrkor, och en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet.

I en av gravarna hittade man skelettet efter en betydelsefull och mäktig kvinna – Kata. Vi vet hennes namn efter inskriptionerna på den runsten som fungerade som lock på kistan.

Även på Kata gård har geologin gett förutsättningarna för mänsklig bosättning. Utan den bördiga, kalkrika jorden som gav rika skördar hade en så stor gård inte kunnat växa fram här. Kalksten från Billingen gjorde att man kunde bygga gårdskyrkan. Kalkstenen användes också för Katas kista, något som har gjort att skelettet är ovanligt välbevarat.

Hitta hit

58°32’02.0″N | 13°23’46.0″E

Flyhov Hällristningar


Konst i berget

Title

1889 upptäckte två pojkar av en slump figurer som var inristade berget straxt Öster om Husaby kyrka. Hällristningarna är från bronsåldern, 1500-1000 år före Kristus, och den största fyndplatsen i Västergötland. Hällristningarna finns över elva områden och visar både sliprännor, skålformer, bronsålderskepp, människofigurer och solkors.

Stenhällarna här måste varit en viktig plats för bronsålderfolket, och många av hällristningarna kan ha haft ceremoniella eller religiösa betydelser.

Hitta hit

58°30’25.1″N | 13°18’54.8″E

Källby hallar

Runstenar och gravfält

Title

Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader… kristen man. Han hade god tro på Gud. Så lyder runinskriptionen på den södra runstenen vid Källby hallar. Den andra, norra runstenen vid Källby har förutom en runinskription en stor mansfigur ristad på ena sidan – kanske är det asaguden Tor? Bägge runstenarna är från vikingatid, men en är hedninsk, och en är kristen.

Stenen med den kristna inskriptionen flyttades hit på 1600-talet. I tillägg till de bägge runstenarna finns det här ett gravfält med tre gravhögar och fyra stensättningar.

OBS! Tänk på att Källby hallar ligger på privat mark – visa hänsyn!

Hitta hit

58°20′49.31″N | 12°50′19.32″ E

Sparlösastenen

En budbärare från våra förfäder

Title

En av Sveriges mäktigaste runstenar – fyra sidor med runor och magiska figurer, inristade i en 1,7 meter hög sten. Första runorna är ristade på 800-talet, och fler har ristats in runt år 1000. Länge satt stenen inmurad i kyrkväggen på Sparlösa kyrka, men från 1937 står den för beskådan på Sparlösa kyrkogård.

Stenen är en budbärare som för vidare ord från våra förfäder. Vad tror du att de ville förmedla till eftervärlden, med sina bilder och texter?

Hitta hit

58°34′31.08″N | 13°59′3.48″E

Askeberga Skeppssättning

Gigantiska stenblock i mäktig formation

Title

Människans förmåga att genom historien flytta på stora stenblock för att bygga stora monument upphör aldrig att förvåna. Vid Askeberga finns 24 gigantiska stenblock, var och en med en vikt på mellan 25 och 30 ton,

uppställda i en halvcirkel – en skeppssättning. Halvcirkeln är 54 meter lång och Sveriges näst största skeppssättning. Den byggdes under folkvandringstid, 400-500 f.kr.

Hitta hit
Utforska

Ett stycke jordhistoria

Jorden ger liv