Som­mar­stängt på kontoret

Under som­ma­ren så kom­mer geo­parks­kon­to­ret att ha semes­ter­stängt under v 26–29. Det kan då ta lite läng­re att få svar ifrån oss. Under som­ma­ren kan ni nå oss på info@platabergensgoepark.se som kol­las 1–2 gång­er i veckan.