Vi skickade hösten 2019 in ansökan om att bli godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Enligt normal procedur skulle ansökan utvärderats sommaren efter (dvs 2020), men på grund av pandemin ställdes det in.

Men med ett förbättrat världsläge så kan utvärderingarna äntligen genomföras i år! Det kommer det två personer från det Globala Geoparksnätverket (GGN) för att göra en utvärdering av vår ansökan. Det är Alexandru Andrasanu (Rumänien) och Sigurdur Sigursveinsson (Island) som kommer den 6-10 oktober. De kommer både ha möten med oss i geoparksteamet och se på vår verksamhetsplan, vår ekonomi, osv. men även resa runt och titta på besöksmål och träffa politiker och partners.

De två utvärderarna skriver en rapport efter sitt besök, med en rekommendation om man ska bli godkänd eller inte. Utfallet på utvärderingen/ ansökan kan bli tre. Antingen får man grönt kort, och blir godkänd direkt, eller så kan man få rött kort och ansökan avslås – eller så kan man få ett gult kort. Gult kort betyder att ansökan skjuts upp två år och att man får en lista med rekommendationer att förbättra.

Om man blir godkänd beslutas det i Unescos generalförsamling när de sammanträder varje vår. Man blir bara godkänd fyra år i taget – därefter måste man skicka in en rapport och återigen få besök av två kontrollanter från Unesco som ska följa upp geoparkens arbete på plats. Även här kan man få tre möjliga utfall: grönt, gult eller rött kort.