Förra veckans utvärderings-turné pågick under de tre intensiva och givande dagar. Utvärderarna Alex och Siggi från det Globala Geoparlsnärverket (GGN) var här för att utvärdera vår ansökan om att få status som en Unesco Global Geopark.
Vi i geoparksteamet (Anna, Sofia och Henrik) reste runt tillsammans med utvärderarna till signifikativa platser som tydligt visar det unika med platåbergslandskapet. Men det är inte bara själva landskapet som är unikt och gjorde stort intryck på Alex och Siggi. Ute på plats fick de träffa politiker, guider, destinationsutvecklare, föreståndare, mm, som med engagemang och stolthet berättade om sina verksamheter, samverkan och sin syn på landskapet. Vid vårt sista möte på lördagen fick vi en extra kommentar från Alex och Siggi, att de tyckte det varit väldigt bra uppslutning och stort engagemang bland alla människor som de mött. Nu väntar vi med spänning på ett preliminärt besked någon gång i januari- februari 2022, för att sedan motta ett officiellt besked i april. Vi känner oss mycket stolta över det landskap och de människor vi fått förmånen att visa fram! Stort tack till ALLA er som var med under dessa dagar på ett eller annat sätt.