Platåbergens Geopark är anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige:

1) Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2) Fler besökare när och där det inte är fullt

3) Bra för både boende och besökare

4) Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

 

Läs mer på: https://hallbarhetsklivet.se/initiativ/platabergens-geopark/