Pla­tå­ber­gens Geo­park är anslut­na till Håll­bar­hets­k­li­vet, Västsve­ri­ges sam­la­de ini­ti­a­tiv för en håll­bar besöksnä­ring. Håll­bar­hets­k­li­vet base­ras på fyra grund­läg­gan­de prin­ci­per som är sty­ran­de för de väg­val som görs inom utveck­ling och mark­nads­fö­ring av besöksnä­ring­en i Västsverige:

1) Så lite onö­dig mil­jöpå­ver­kan som möjligt

2) Fler besö­ka­re när och där det inte är fullt

3) Bra för både boen­de och besökare

4) Fler hel­tids­jobb och mer robus­ta verksamheter

 

Läs mer på: https://hallbarhetsklivet.se/initiativ/platabergens-geopark/