I och med att vi fick beviljat pengar från Tillväxtverket så betalas också pengar ut från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämndens och kulturnämndens presidier träffades vid ett gemensamt möte den 5 november. Man beslutade att villkoren nu kan anses uppfyllda, och dessutom förlängs tiden vi kan använda de beviljade medlen till 2022-12-31.