Vi har nu fått upp nya skyl­tar vid geo­lo­gi­ut­ställ­ning­en på Råda Ås utan­för Lid­kö­ping — väl­kom­men på ett besök i höstsolen!